Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 22.12.2011 ora 12.00

 

 

 I. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm. Sarat

- iniţiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezintă - jr. Horohai Georgiana

 

II. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală Rm. Sărat

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - jr. Horohai Georgiana

 

III. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de manager (director) la Biblioteca Municipală Rm. Sărat

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - jr. Horohai Georgiana

 

IV. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea un autogreder de către  Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat

- iniţiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

V. Proiect de hotărâre privind organizarea (prin comasare) a Şcolii cu Clasele I-VIII Nr.2 Rm. Sărat cu Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Rm. Sărat

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VI. Proiect de hotărăre pentru modificarea HCL nr.200/07.09.2009 privind aprobarea Proiectului de investiţii "Restaurarea Complexului Brâncovenesc - monument istoric de categoria A", a contribuţiei proprii a solicitantului, a cheltuielilor neeligibile, a susţinerilor TVA-ului aferent proiectului în condiţiile rambursării, a susţinerii cheltuielilor conexe precum şi asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare din instrumente structurale

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei, director

 

VII. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 44.000 lei necesară pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei, director

 

VIII. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii suprafeţei de teren cu destinaţia de cimitir uman situat în Municipiul Rm. Sărat, str. Căpitan Roşca Nicolae nr.1

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

IX. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr.10 /2001 a unor terenuri proprietate privată a municipiului Rm. Sărat ce vor face obiectul acordării de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor îndreptăţite conform Legii nr.10/2001

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

X. Proiect de hotarare privind primirea comunei Cernăteşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008»

- iniţiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XI. Alte probleme ale activităţii curente

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 19 Decembrie 2011 11:47