Imprimare
Proiecte de Hotarâri CL - 2011

 

 Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local, din data de 29.11.2011 ora 14.00

 

I. Proiect de hotarare privind privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2012 in municipiul Rm. Sarat

- initiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezinta - ec. Pascu Elena, sef serviciu

 

II. Proiect de hotarare privind acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)

- initiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezinta - ec. Pascu Elena, sef serviciu

 

III. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local pe anul 2011, precum si transferul unor sume intre capitolele bugetare

- initiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezinta - ec. Fortu Macovei, director

 

IV. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm. Sarat pe trimestrul III al anului 2011

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

-prezinta - ec. Fortu Macovei, director

 

V. Proiect de hotarare privind inregistrarea municipiului Rm. Sarat in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP)

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VI. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice de actualizare a Studiului de Fezabilitate pentru contractul de lucrari nr.2 "Modernizarea sistemelor de apa in Rm. Sarat (partea 1), Pogoanele si Patarlagele" din cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Buzau"

- initiator - pr.Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VII. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.158/29.11.2007 privind aprobarea parteneriatului public - privat si a constituirii SC "SOCIETATEA ENERGETICA MA&D2" ca societate comerciala pe actiuni

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

VIII. Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.140/ 10.09.2010 privind imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat in toate adunarile generale ale actionarilor ale "SC SOCIETATEA ENERGETICA MA&D2", sa voteze in numele Consiliului Local si sa semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta- ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

IX. Proiect de hotarare privind stabilirea unui nou model pentru ecusoanele taxiurilor autorizate la nivelul municipiului Rm. Sarat

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Costin Mihail, consilier

 

X. Proiect de hotarare privind completarea obiectului de activitate al Administratiei Domeniului Public Rm. Sarat cu codul CAEN 3530 "Activitati de producere si furnizare a energiei termice" pentru centralele ramase în functiune furnizoare de agent termic la nivelul municipiului Rm. Sarat

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

-prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XI. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre Administratia Domeniului Public Rm. Sarat a centralei termice care deserveste blocurile de locuinte ANL situate in Rm. Sarat, str. Industriei nr.2-4 aflata in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sarat in vederea furnizarii agentului termic catre chiriasii acestor blocuri

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

-prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XII. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare pentru terenurile concesionate cu destinatia de locuinta proprietate privata a municipiului Rm. Sarat pe care sunt ridicate constructii, situate in municipiul Rm. Sarat, cartier Anghel Saligny

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XIII. Proiect de hotarare privind vanzarea catre d-na Lazar Nicoleta a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederile Legii nr.l5/2003, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Anghel Saligny - parcela 381

- initiator - pr. Viorel Holban - Primar

- prezinta - ing. Vagyas Davidoiu Manuela, director

 

XIV. Alte probleme ale activitatii curente

 

 

Ultima actualizare în Luni, 28 Noiembrie 2011 14:19