Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 20.09.2021 - ora 16.00

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata” a Municipiului Rm.Sarat (6 parcuri/zone verzi);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Rm.Sarat a unui bun imobil-teren (categoria de folosinta –arabil), in suprafata de 150 mp, situat in intravilanul Municipiului Rm.Sarat, strada Fraternitatii nr.50, judetul Buzau (cu intrare din strada Sfintii Apostoli), in scopul amenajarii unui loc de joaca in Zona Urbana Marginalizata (Cartier Sîrbi) conform Strategiei de Dezvoltare Locala elaborata si aprobata prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020-proiect aferent Apelului de fişe de proiecte POR/GAL.SUS.RAMNICUL/2021/9/3/9.1;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii listei obiectivelor de investitii aferenta bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar