Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

Şedinţa de lucru extraordinară a Consiliului Local din data de 13.07.2020 ora 9.00
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  “Lucrari de asfaltare in cartierele Slam Ramnic, Sarbi, Extindere Slam Ramnic, Barasca, Anghel Saligny, Zidari si Alecu Bagdad, Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau”

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie (proiectul)  “Executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice”

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei linii de credit  pentru capital de lucru in valoare de 150.000 lei pe o perioada de 3 ani, de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-1

 - inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar