Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.03.2020 - ora 11.15

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2019;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Primariei Municipiului Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Politiei Locale Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


7. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


8. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2020 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


12. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


14. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


16. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


17. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


18. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


19. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator", ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Campionatul Judetean Liga 4, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


20. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


21. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


22. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


23. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


24. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


25. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


26. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


27. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


28. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


29. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


30. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


31. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat pentru anul 2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


32. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat pentru anul 2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


33. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


34. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019 si a comisiei de contestatii

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


35. Proiect de hotarare privind desemnarea auditorului statutar la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


36. Proiect de hotarare privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


37. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrari pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in scopul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020", precum si punerea la dispozitia proiectului a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat- alimentare cu apa si canalizare, pe perioada implementarii proiectului mai sus mentionat, catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


38. Proiect de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retele de distributie apa si bransamente aferente in Municipiul Rm.Sarat, strazile: Oreavu, Porumbeilor, Intrarea Carpati, Intrarea Bucegi si Alexandru Sihleanu (inlocuiri) sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 432 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


39. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 289 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 69), strada Petre Iorgulescu nr.9, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia de locuinta, parter (cu suprafata construita la sol de 86 mp) – fara acte, catre doamna Perca Lacramioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1860/20.09.2004 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Purcea (actual Matei) Petruta

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


40. Proiect de hotarare privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Rimnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


41. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


42. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 1.523 mp, avand numarul cadastral 30829, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.43, judetul Buzau, in doua loturi

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


43. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


44. Proiect de hotarare privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Uniunea Salvati Romania – Filiala Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


45. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil (constructie si teren aferent), situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Brasoveni nr.3 Bis, judetul Buzau, imobil inscris in Cartea Funciara nr.33470 Ramnicu Sarat, avand numarul cadastral 33470 (respectiv 33470-C1), in vederea stabilirii de catre autoritatea deliberativa a oportunitatii vanzarii in conformitate cu prevederile legale instituite de Codul Administrativ

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


46. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


47. Proiect de hotarare privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


48. Proiect de hotarare privind revizuirea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


49. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


50. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


51. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


52. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


53. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


54. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


55. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


56. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


57. Proiect de hotarare privind stabilirea stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


58. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


59. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1400 (sau 03.04.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


60. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


61. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


62. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltulieli pe anul 2020 al S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, inclusiv anexele la acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


63. Proiect de hotarare privind împuternicirea împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14.00 (sau în data de 03.04.2020, ora 14.00 – dacă e cazul), punctul nr. I.4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


64. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


65. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1500 (sau 03.04.2020, ora 1500 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ";

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


66. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 euro, reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa S.A Buzau pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


67. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa S.A Buzau un credit avand valoarea totala a principalului de pana la 20.000.000 euro in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 (Contractul de credit) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


68. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului privind contractul de modificare si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa S.A Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa S.A Buzau si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


69. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare" in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


70. Proiect de hotarare privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa S.A Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


71. Proiect de hotarare privind împuternicirea împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - PrimarAlte probleme ale activitatii curente:1. Raportul primarului Municipiului Rm.Sarat privind starea economica, sociala si de mediu a Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2019;


2. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 18.02.2020-20.03.2020;


3. Convocator privind convocarea AGA ADI Buzau 2008 si materialele sedintei din 16.03.2020;


4. Proces-verbal al sedintei AGA ADI Buzau 2008 si Hotararile sedintei AGA ADI Buzau 2008 din 16.03.2020;


5. Informare ADI Buzau 2008 privind Bilantul referitor la functionarea sistemului, supravegherea calitatii apei potabile, lucrari realizate in 2019 precum si Planul de supraveghere a calitatii apei potabile in anul 2020 pentru ZAP Rm.Sarat;


6. Raport de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Populatiei