Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2020

 

 

 

Ședința de lucru extraordinară (convocată de îndată) a Consiliului Local din data de 24.03.2020 - ora 15.30

 

 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2020 prin redistribuirea sumelor intre capitolele bugetare de cheltuieli;


2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm. Sarat;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 400.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta pentru categoriile de persoane defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2.