Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică - 2020 Imprimare
Legea 52/2003

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

DESCARCĂ

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

DESCARCĂ

 Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2016

DESCARCĂ

 

   - Legea nr. 52/2003 - DESCARCĂ 


Dispoziție nr. 66/27.01.2020 - privind desemnarea doamnei Corbu Alina Giorgiana - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic - din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sarat, responsabilă pentru relatia cu societatea civila, in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica - Vezi dispoziție


 Anunțuri importante - transparență decizională în administrația publică - 2020

 

 

 

 


12.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Proces verbal11.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare - Vezi Proces verbal11.02.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr. 16 - nr. cadastral 31959) şi (strada Focsani nr. 21 - nr. cadastral 36389) locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi", Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau şi a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentaţii de urbanism - Vezi Anunț și Proiect07.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022}, centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532}, centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Ramnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal
06.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Proces verbal


06.02.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre pentru revizuirea și completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare - Vezi Minută și Proces verbal de afișare05.02.2020 - Minuta dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat in conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Minută și Proces verbal de afișare05.02.2020 - Proces verbal Privind aducerea la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (in proiect- conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finantele publice locale, actualizată) - Vezi Proces verbal și Proiect de hotărâre cu amendamente05.02.2020 - Anunț - a fost retras din consultare şi dezbatere publică Regulamentul de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat, pentru a fi transmis către S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, spre revizuire - Vezi Anunț05.02.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului limită până la care persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/ licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat, respectiv 04.02.2020, ora 12.00 - Vezi Proces verbal și propuneri din partea cetățenilor cu privire la proiect30.01.2020 - Minuta dezbaterii publice din data de 28.01.2020 a Proiectului de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Minută - Vezi Anexă la minută care conține recomandarile scrise formulate de dommnul Pascu Florentin-Marius, înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 6387/28.01.2020 - Vezi Proces verbal de afișare
30.01.2020 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi minută și Proces verbal de afișare
27.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) în Municipiul Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Anunț și Proiect27.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind pentru revizuirea şi completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare - Vezi Anunț și Proiect22.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre privind privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire şi închidere balcon cu gol acces din exterior prin desfiinţare parapet fereastră şi desfiinţare pereţi interiori de compartimentare cu destinaţia de cabinet medical" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Livezilor, bloc 13B, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal22.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării procedurii statuate de prevederile Legii nr. 52/2003, de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea "Construire + închidere balcon cu gol acces din interior" pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Antilopei, bloc 14A, apartament 2, judeţul Buzău - Vezi Proces verbal20.01.2020 - Anunț consultare și dezbatere publică a Proiectului de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind administrarea, întreţinerea şi atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă de pe domeniul public din Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Anunț și Proiect07.01.2020 - Proces verbal încheiat cu prilejul finalizării termenului alocat pentru consultarea și dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultantă pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese şi accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", în strada Matei Basarab nr. 7, nr. cadastral 32985, Municipiul Râmnicu Sărat, judetul Buzau - Vezi Proces verbal