Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

 

 

 

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 22.12.2014 - ora 12.00

 

  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 in Municipiul Rm. Sărat;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Stănărîngă Monica şi ec. Pascu Elena - Şef serviciu, Şef birou

 

 

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2014;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de functii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Rm. Sărat pentru anul 2014;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2014 a sumei de 30.000 lei necesară pentru organizarea Sărbatorilor de iarnă;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 04.12.2014, doamnei RÂMNICEANU FILOFTEIA;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în sumă de 50.000 lei, pe o perioadă de 5 ani, de către SC TUC SA Rm. Sărat, de la CEC BANK S.A, în vederea acoperirii unor datorii la bugetul de stat;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind achizitionarea în sistem leasing pe o perioada de 36 luni, prin GARANTI LEASING IFN S.A, de către S.C TUC S.A Rm. Sărat, a două minibuze de capacitate mică;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.1177 / 30.11.1999 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.850 / 31.05.1996 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 300 mp cu destinaţia teren pentru construcţie proprietate personală
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

 

 

11. Alte probleme ale activităţii curente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 16 Decembrie 2014 16:55