Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

 

 

 

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.10.2014 - ora 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2014;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "Corneliu Coposu" - Bibliotecii Municipale din Municipiul Rm. Sărat, judeţul Buzău;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 1.500 lei, din bugetul local pe anul 2014, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 25.01.2014, doamnei SISEA PARASCHIVA;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul şcolar 2014-2015 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat ca membri ai Consiliilor de administraţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sărat;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - administrator public şi cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul şcolar 2014-2015 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sarat;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - administrator public şi cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind primirea comunei Gura Teghii în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008" şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului acesteia;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Consolidare construcţie existentă + extindere construcţie existentă + reparaţii acoperiş" la imobilul situat în Municipiul Rm. Sărat, strada Muncii nr.18, judeţul Buzău;
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Nicolae Gabriela - Arhitect şef

 

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 138/28.08.2014 privind aprobarea restricţionării circulaţiei în zona Primăriei Municipiului Rm. Sărat - sectorul de drum cuprins între străzile Tudor Vladimirescu şi Principele Ferdinand (inelul de circulaţie perimetral clădirii în care funcţionează Primăria Municipiului Rm. Sărat) şi aprobarea amplasării unui indicator rutier cu semnificaţia "ACCESUL INTERZIS" şi semn adiţional "CU EXCEPŢIA RIVERANILOR" în Municipiul Rm. Sărat, la intersecţia străzii Constantin Brâncoveanu cu Fdt. Caisului.
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Costin Mihail - Consilier

 

 

 

 

10. Alte probleme ale activităţii curente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 28 Octombrie 2014 08:19