Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

 

 

 

 

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 30.09.2014 - ora 12.00

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale în scopul necesităţii armonizării unor prevederi contractuale
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic şi ec. Stănărângă Monica – Şef Serviciu

 

 

 


3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Stănărângă Monica - Şef Serviciu

 

 

 


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din municipiul Râmnicu Sărat care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2014
- initiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 


5. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului privind folosirea sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat
- initiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - administrator public şi cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 


7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public de interes local, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Râmnicu Sărat, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Râmnicu Sărat
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 


9. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor cuprinse in această listă
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea administrării blocurilor de locuinţe ANL situate în Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2-4 şi a caselor sociale situate în Râmnicu Sărat, strada Mircea cel Bătrân (parcela 364 - nr.1, parcela 412 - nr.2, parcela 365 - nr.3 si parcela 411 - nr.4) de către Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării înainte de termen a unor contracte de închiriere pentru terenuri care fac parte din domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat, pe care sunt amplasate construcţii provizorii-chioşcuri comerciale, situate în strada Pieţei din Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 


12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Râmnicu Sărat către actualul chiriaş
- iniţiator - Viorel Holban - Primar
- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic şi ec. Stănărângă Monica – Şef Serviciu

 

 

 


13. Alte probleme ale activităţii curente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Joi, 25 Septembrie 2014 08:40