Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 28.08.2014 - ora 12.00

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul II al anului 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Sărat la co-finanţarea proiectului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău" în perioada 2014 - 2020;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

3. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1.500 lei din bugetul local pe anul 2014, sportivului SAVASTRE ŞTEFAN ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea sportivă;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor prevăzute în bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru acordarea sprijinului financiar unor unităţi de cult din Municipiul Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

5. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea de noi membri în Comisia de cenzori la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat în comisia de examinare şi a unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie medicină internă la Spitalul Municipal Rm. Sărat şi aprobarea componenţei acestor comisii;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării a 9 locuri de parcare cu plată şi montarea unui aparat de taxare în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Toamnei (în zona fostei staţii de autobuz);

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea restricţionării circulaţiei în zona Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat - sectorul de drum cuprins între străzile Tudor Vladimirescu şi Principele Ferdinand (inelul de circulaţie perimetral clădirii în care funcţionează Primăria Municipiului RâmnicuSărat) şi aprobarea amplasării unui indicator rutier cu semnificaţia "ACCESUL INTERZIS" şi semn adiţional "CU EXCEPŢIA RIVERANILOR" în Municipiul Râmnicu Sărat, la intersecţia străzii Constantin Brâncoveanu cu Fdt.Caisului;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Costin Mihail - Consilier

11. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat, transmis unei persoane care face parte din categoriile defavorizate din municipiul Râmnicu Sărat;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

12. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor cuprinse in această listă;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a unui imobil, proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în municipiul Râmnicu Sărat, str. Stadionului nr.1, imobil format din clădiri în suprafaţă construită de 743 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1625 mp

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

14. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

15. Alte probleme ale activitatii curente

- Raport de activitate pentru asistenţii personali din Municipiul Râmnicu Sărat pentru semestrul I al anului 2014 - Serviciul Public de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat;

 

 

 

- Raport anual al S.C TUC S.A Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile art.58, alin.1 din O.U.G nr.109 /2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;

 

 

 

- Raport anual al S.C ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat în conformitate cu prevederile art.58, alin.1 din O.U.G nr.109 /2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;

Ultima actualizare în Vineri, 22 August 2014 12:21