Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.07.2014 - ora 12.00

 

 

 

Ordine de zi suplimentară a şedinţei de lucru ordinare a Consiliului Local din data de 31.07.2014 - DESCARCĂ 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Rm. Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Rm. Sarat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor inlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii);

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Rm. Sărat a sumei de 25.000 lei pentru organizarea în Municipiul Rm. Sărat a manifestărilor religios - culturale dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni (tîrnosirea bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - ctitorie brâncovenească şi lansarea broşurii intitulate "Biserica Adormirea Maicii Domnului din Municipiul Rm. Sărat - ctitorie brâncovenească" de către Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş - Şef Serviciu

 

 

6. Suplimentar - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014

7. Alte probleme ale activitatii curente

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 29 Iulie 2014 13:08