Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014
Scris de Vagyas Davidoiu Manuela   

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.05.2014 - ora 12.00

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Rm. Sărat pe trimestrul I al anului 2014;

- iniţiator - Viorel Holban- Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Rm. Sărat pentru anul 2014 ;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons.jr.Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.  Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons.jr.Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii din cadrul Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Rm.Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Rm. Sărat pentru anul 2014;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizare a zonei drumurilor aflate în administrarea Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat de către S.C APOLLO ENERGY S.R.L - în calitate de dezvoltator al unui parc fotovoltaic situat în extravilanul Municipiului Rm. Sărat - tarlaua 26, parcelele 8,9,10 şi 11, pentru instalare de cabluri electrice subterane;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor cuprinse in această listă;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic şi ec. Popescu Mihaela - director SPAS

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui indicator rutier cu semnificaţia „OPRIREA INTERZISĂ" pe strada Principele Ferdinand din Municipiul Rm. Sărat;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Costin Mihail - consilier

 

 

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Drăgulin Dănuţ a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinţa gratuita pe durata existentei construcţiei in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, in vederea construirii unei locuinţe proprietate personala, situat in Municipiul Rm. Sărat, cartier Bariera Focşani (strada Siretului nr.27) - parcela 67;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Costache Ioan a terenului proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat, atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în Municipiul Rm. Sărat, cartier Anghel Saligny - parcela 474;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje) - sursa Oreavu şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Rm. Sărat cu suprafaţa de 1200 mp - teren reprezentând zonă de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje) - sursa Oreavu;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje) - sursa Crîngul Ursului şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Rm. Sărat cu suprafaţa de 2000 mp - teren reprezentând zonă de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje) - sursa Crîngul Ursului;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

14. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Rm. Sărat;

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

15. Alte probleme ale activitatii curente

Ultima actualizare în Luni, 26 Mai 2014 06:54