Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru de îndată a Consiliului Local din data de 05.05.2014 - ora 16.30

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea şi dotarea clădirilor Liceului Tehnologic "Victor Frunză" Râmnicu Sărat în vederea transformării în Şcoală de arte şi meserii", a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Râmnicu Sărat şi Liceul Tehnologic "Victor Frunză" Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - consilier Burlacu Gheorghe şi consilier Manea Simona

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Râmnicu Sărat", a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Râmnicu Sărat, Colegiul Naţional "Alexandru Vlahuţă" Râmnicu Sărat şi Liceul Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - consilier Burlacu Gheorghe şi consilier Manea Simona

 

 

 

Ultima actualizare în Luni, 05 Mai 2014 15:02