Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 29.04.2014 - ora 11.00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, pentru perioada 2014-2020;   Descarcă Strategia

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - Burlacu Gheorghe - consilier

 

 

2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al S.C Compania de Apă S.A Buzău al domnului consilier local HORJEA VIOREL

- iniţiator - Viorel Holban- Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Şef Birou

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013, situatiile financiare pe anul 2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, note explicative, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe 2013), raportul comisiei de cenzori si al conducatorului SC TUC SA Rm-Sarat cu sediul in B-dul Eroilor nr.2, CUI 10152871

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Dinu Adrian - director S.C TUC S.A Râmnicu Sărat

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile ce se vor aloca din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - Stan Alin - consilier

 

 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 14.000 lei necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 200 de persoane aflate în nevoie socială din municipiul Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Popescu Mihaela - director SPAS Râmnicu Sărat

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - sing. Lăpuşte Gheorghe - Director Club Sportiv Municipal Râmnicu Sărat

 

 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri în condiţiile Legii 15/2003

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Şef Birou

 

 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinte sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 634/01.06.2009 având ca obiect imobilul - apartament cu statut de locuinţă de serviciu, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, bloc 6A, ap.6, judeţul Buzău

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana - Şef Birou

 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de păşunat pentru anul 2014 pentru păşunea aflată în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Meiroşu Nicoleta - consilier

 

 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri administrative de circulaţie în Municipiul Râmnicu Sărat în perimetrul cuprins de străzile: Constantin Brâncoveanu, Toamnei, Primăverii, Pieţei, Tudor Vladimirescu, Victoriei, Mărgăritarului, Milcov, Dezrobirii, Principele Ferdinand, Domnească şi Lalelelor

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Costin Mihail - consilier

 

 

 

 

Ultima actualizare în Joi, 24 Aprilie 2014 08:31