Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Şedinţa de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 31.03.2014 - ora 11.00

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat post mortem domnului doctor ILIE PAVEL

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat post mortem domnului TUDOR IONEL-IULIAN

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Râmnicu Sărat privind situaţia gestionării bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat pe anul 2013

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Tăbleţ Anişoara - Şef serviciu

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - Burlacu Emilian - Director Poliţia Locală Râmnicu Sărat

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru anul 2014 al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C "PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE" S.R.L Râmnicu Sărat pe anul 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Neagu Aurelian - administrator

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al S.C "PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE'' S.R.L Râmnicu Sărat pentru anul 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Neagu Aurelian - administrator

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Municipal Râmnicu Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Centrul Cultural Municipal "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Municipală Râmnicu Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef Birou

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea privind contractarea unei finanţări rambursabile interne în sumă de 3.900.000 lei, pe termen de 7 de ani, pentru realizarea de investiţii publice de interes local

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat, în anul şcolar 2013 - 2014

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec.Forţu Macovei - director economic

 

 

 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu ofertă închisă a unui teren în suprafaţă de 6 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în strada Primăverii (lângă Casa Domnească ­ limitrof zonei de comercializare flori), cu destinaţia de amplasare chioşc difuzare presă şi comercializare cărţi

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş Daniel - Şef Serviciu

 

 

 

16. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - director economic

 

 

 

17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor indicatoare rutiere cu semnificaţia "OPRIREA INTERZISĂ" în Municipiul Râmnicu Sărat, Aleea Daliilor, Cartier Piaţa Halelor

- iniţiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing.Costin Mihail - consilier

 

 

 

19. Alte probleme ale activităţii curente.

 

 

 

 

 

Ultima actualizare în Miercuri, 26 Martie 2014 08:30