Imprimare
Proiecte de Hotărâri CL - 2014

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 27.02.2014 - ora 11

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat, bugetelor institutiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, a contului de execuţie al bugetului creditelor interne precum și a situațiilor financiare inclusiv anexele la acestea pe anul 2013

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei plăţilor restante înregistrate de Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Râmnicu Sărat la data de 31.12.2013

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea comisiilor de evaluare anuală a managementului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef birou

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat pe anul 2014

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al al Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat pe anul 2014

 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 ale Administrației Domeniului Public Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef birou

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat pe anul 2014

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2014 ale S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Horohai Georgiana - Şef birou

 

 

 

 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forţu Macovei - Director economic

 

 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Unităţii Administrativ ­ Teritoriale - Municipiul Râmnicu Sărat, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, a formei de gestiune şi a Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune directă a Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân către Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Sbîrnea Iulian - administrator public

 

 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea spitalicească" a unui spaţiu în suprafaţă construită de 52 mp, parte din spaţiul identificat din corpul de clădire C16 situat în incinta Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi a terenului aferent acestuia, aparţinând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, necesar pentru implementarea proiectului mai sus menţionat la Spitalul municipal Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

 

 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind completarea art.l din HCL nr.105/31.05.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Râmnicu Sărat şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia, modificată prin HCL nr.154/ 18.07.2013

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

13. Proiect de hotărâre privind primirea comunei Costeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" și modificarea Actului Constitutiv și Statutului acesteia

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat transmis în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr.568/01.11.2008 având ca obiect imobilul - apartament situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, ap.14, judeţul Buzău

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau reprezentare a Municipiului Râmnicu Sărat, a Instituţiei Primarului - Municipiul Râmnicu Sărat şi a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Oghişteanu Liliana a terenului în suprafaţă de 300 mp aferent unui imobil proprietate privată a municipiului RâmnicuSărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în cartierul "Anghel Saligny" - parcela 416 (strada Intrarea Şcolii nr.7)

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ec. Forțu Macovei, director economic şi cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către SC VÎLCEANA SRL a terenului proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, concesionat pentru activitatea de prestări servicii şi comerţ situat în municipiul Râmnicu Sărat, strada Parcului nr.1, judeţul Buzău

- inițiator - Cirjan Sorin Valentin - Viceprimar

- prezintă - ec. Forțu Macovei, director economic și cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

 

 

19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.201/29.11.2012 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere pe raza administrativ teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Costin Mihail - Consilier

 

 

 

 

20. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCL nr.218/31.10.2013 privind stabilirea traseelor privind transportul public de călători prin curse regulate, judeţean şi interjudeţean, în Municipiul Râmnicu Sărat

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Costin Mihail - Consilier

 

 

 

 

21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei staţii intermediare de tranzit pentru transportul public de persoane în Râmnicu Sărat, strada Mihail Kogălniceanu - în faţa restaurantului Turist

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Costin Mihail - Consilier

 

 

 

 

22. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu ofertă închisă a unui teren în suprafață de 808 mp, proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada C.I.Parhon nr.16 bis, judeţul Buzău

- inițiator - Viorel Holban - Primar

- prezintă - ing. Teodorescu Dragoş - Şef serviciu

 

 

 

 

23. Alte probleme ale activitatii curente

 

 

 

Prezentare Raport de activitate Instituţia de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat pe anul 2013;

 

 

Prezentare Raport de activitate Poliția Locală a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2013;

 

 

Prezentare Raport de activitate pentru asistenții personali din Municipiul Râmnicu Sărat pentru semestrul II al anului 2013 – S.P.A.S.

Ultima actualizare în Luni, 24 Februarie 2014 10:09