Print
Învăţământ

 

 

Consorţiul Şcolar Principele Ferdinand - Prezentare

 

 

  Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.488/2011, în vederea asigurării calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile de învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare.

  Consorţiile şcolare sunt parteneriate contractuale între unităţile de învăţământ, care asigură:
a) mobilitatea personalului între unităţile membre ale consorţiului;
b) utilizarea în comun a resurselor unităţilor de învăţământ din consorţiu;
c) lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor şi recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi evaluării acestora.

  Denumirea consorţiului şcolar râmnicean este: “PRINCIPELE FERDINAND”.

  Domenii principale de activitate ale consorţiului şcolar sunt: învățământ, educație, cultură, sport;

 

 

Adresa web a consorţiului este: http://www.consortiurms.ro/

 

 

  Membrii consorțiului școlar "Principele Ferdinand"

 

Colegiul Național ”Alexandru Vlahuță”
cnav.consortiurms.ro

 

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare”
ltsm.consortiurms.ro

 

Liceul Tehnologic ”Traian Săvulescu”
ltts.consortiurms.ro

 

Liceul Tehnologic ”Victor Frunză”
ltvf.consortiurms.ro

 

Liceul Tehnologic Economic ”Elina Matei Basarab”
lte.consortiurms.ro

 

Școala Gimnazială Nr.1
sg1.consortiurms.ro

 

Școala Gimnazială Nr.2
sg2.consortiurms.ro

 

Școala Gimnazială Nr.3
sg3.consortiurms.ro

 

Școala Gimnazială ”Vasile Cristoforeanu”
sgvc.consortiurms.ro

 

Școala Gimnazială Nr.6
sg6.consortiurms.ro

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 23 September 2015 08:54