Imprimare
Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017

 

 

 

Hotărârea nr. 180 din data de 31.05.2017 privind imputernicirea domnului SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant si Intreprinderilor Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 12.06.2017, ora 18.00 (sau 13.06.2017, ora 10.00- daca e cazul), punctul nr.1, litera a) inscris pe Ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii si completarii art.3.4 din Actul Constitutiv al societatii, si anume aprobarea inchiderii punctului de lucru: Punct de Lucru Sarulesti situat in sat Sarulesti, com. Sarulesti - incinta primariei, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.7753/05.05.2017