Modernizare Ambulatoriu
PROIECTUL DE REABILITARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE A SPITALULUI MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT Depus în anul 2008 de către Primăria Municipiului Râmnicu Sărat și aprobat în anul 2010, în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, pe Axa prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1.Reabilitarea / modernizarea și echiparea serviciilor de sănătate, proiectul, s-a desfășurat pe o perioadă efectivă de implementare de 23 de luni, timp în care Ambulatoriul a trecut printr-un amplu proces de modernizare, dar și dotare, în acest sens fiind achizionată aparatură și dotări de ultimă generație ce facilitează astăzi primirea de urgențe și o creștere a performanțelor generale și a calității serviciilor medicale prestate în cadrul Spitalului Municipal. Procesul de implementare a proiectului, activitățile de contractare a furnizorilor și prestatorilor de servicii precum și a executantului de lucrări, a revenit în tot acest timp Compartimentului „Programe cu Finanțare Externe", din cadrul Primăriei, parte din Aparatul de Specialitate a Primarului. Valoarea proiectului derulat a fost de peste 5.000.000 de lei vechi, bani nerambursabili, la care s-au adăugat peste 300.000 de lei, reprezentând cofinanțatarea Primăriei Mun. Rm. Sărat la cheltuielile eligibile. Cu aceste sume au fost astfel aduse la standarde europene de funcționare 15 cabinete medicale, fiind modernizate și blocurile operatorii: Neonatologia și Radiologia. Beneficiarii direcți ai investiției, reprezentanții Spitalului Municipal Rm. Sărat se declară la finalul lucrărilor deosebit de mulțumiți de calitatea lucrărilor efectuate precum și de faptul de a putea oferi cetățenilor începând cu luna martie a anului 2012 o asistență de mult mai bună calitate.
Get the Flash Player to see this gallery.
OzioGallery2 by Joomla.it