HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
61 Hotărâre nr. 61 din 28.02.2011 privind cumpararea imobilului situat in Rm. Sarat, str. Principele Ferdinand, nr.13, compus din constructie in suprafata desfasurata de 282 mp si teren in suprafata de 464 mp si plata chiriei restante
62 Hotărâre nr. 62 din 28.02.2011 privind aprobarea Caietului de obiective si a Regulamentului de organizare si functionare a concursului de proiecte la Casa de Cultura "Florica Cristoforeanu", Rm. Sarat
63 Hotărâre nr. 63 din 28.02.2011 privind numirea dlui Hinta Petrus in calitate de membru in Consiliului de Administratie la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
64 Hotărâre nr. 64 din 28.02.2011 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Municipal Rm. Sarat, pe anul 2011
65 Hotărâre nr. 65 din 28.02.2011 privind revocarea domnului consilier local Horjea Viorel in calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Rm.Sarat in Consiliul de Administratie al SC Companiei de Apa SA Buzau
66 Hotărâre nr. 66 din 28.02.2011 privind aprobarea dezafectarii partiale a sistemului de termoficare din municipiul Rm.Sarat in vederea schimbarii destinatiei cIadirilor CT si PT precum si aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat
67 Hotărâre nr. 67 din 28.02.2011 privind numirea dlui Manzala Alexandru, presedinte al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism protectie mediu si turism
68 Hotărâre nr. 68 din 28.02.2011 privind modificarea HCL nr.3/25.01.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Rm.Sarat si a Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
69 Hotărâre nr. 69 din 28.02.2011 privind completarea HCL nr,134/2010 privind desemnarea consilierilor locali in comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei si in Consiliul de administratie ale unitatilor din invatamantul preuniversitar
70 Hotărâre nr. 70 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.21/31.01.2011 privind vânzarea terenurilor concesionate, proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, aferente construcţiilor finalizate cu destinatia de spaţii de producţie şi/sau prestări servicii
71 Hotărâre nr. 71 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.57/28.02.2011 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sărat
72 Hotărâre nr. 72 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.S8/28.02.2011 privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul Rm. Sărat, cartier Bariera Focşani
73 Hotărâre nr. 73 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.60/28.02.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
74 Hotărâre nr. 74 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.63/28.02.2011 privind numirea domnului Hinta Petruş în calitate de membru in Consiliul de Administraţie al SC ACVATERM SA Rm.Sarat
75 Hotărâre nr. 75 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.64/28.02.2011 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Rm. Sărat
76 Hotărâre nr. 76 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.6S/28.02.2011 privind revocarea domnului Horjea Viorel în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Rm. Sărat în Consiliul de Administraţie al SC COMPANIA DE APA SA Buzău
77 Hotărâre nr. 77 din 31.03.2011 pentru revocarea HCL nr.66/28.02.2011 privind aprobarea dezafectării parţiale a sistemului de termoficare din municipiul Rm. Sărat în vederea schimbării destinaţiei clădirilor CT şi PT
78 Hotărâre nr. 78 din 31.03.2011 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Rm.Sărat
79 Hotărâre nr. 79 din 31.03.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
80 Hotărâre nr. 80 din 31.03.2011 privind atribuirea unor denumiri de străzi în municipiul Rm.Sărat, cartier Bariera Focşani
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 4 din 11