HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
201 Hotărâre nr. 201 din 29.11.2011 privind aprobarea documentaţiei tehnice de actualizare a Studiului de Fezabilitate pentru contractul de lucrări nr. 2 "Modernizarea sistemelor de apă în Rm. Sărat (partea 1), Pogoanele şi Pătârlagele" din cadrul proiectului
202 Hotărâre nr. 202 din 29.11.2011 privind revocarea HCL nr. 158/29.11.2007 privind aprobarea parteneriatului public - privat şi a constituirii SC "SOCIETATEA ENERGETICĂ MA&D2" ca societate comercială pe acţiuni
203 Hotărâre nr. 203 din 29.11.2011 privind revocarea HCL nr. 140/10.09.2010 privind împuternicirea domnului Păscălin Ion să reprezinte Consiliul Local al municipiului Rm. Sărat în toate adunările generale ale acţionarilor ale SC "SOCIETATEA ENERGETICĂ MA&D2"
204 Hotărâre nr. 204 din 29.11.2011 privind stabilirea unui nou model pentru ecusoanele taxiurilor autorizate la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat
205 Hotărâre nr. 205 din 29.11.2011 privind completarea obiectului de activitate al Administraţiei Domeniului Public Rm. Sărat cu codul CAEN 3530 "Activităţi de producere şi furnizarea energiei termice" pentru centralele rămase în funcţiune
206 Hotărâre nr. 206 din 29.11.2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat a centralei termice care deserveşte blocurile de locuinţe ANL situate în Rm. Sărat, str. Industriei nr.2-4
207 Hotărâre nr. 207 din 29.11.2011 privind aprobarea preţului de vânzare pentru terenurile concesionate cu destinaţia de locuinţă - proprietate privată a municipiului Rm. Sărat pe care sunt ridicate construcţii, situate în Rm. Sărat, cart. Anghel Saligny
208 Hotărâre nr. 208 din 29.11.2011 privind vânzarea catre d-na Lazăr Nicoleta a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, atribuit în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003
209 Hotărâre nr. 209 din 22.12.2011 privind incheierea unui act aditional la contractul de concesiune nr.4310/03.05.2005 avand ca obiect exploatarea serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm. Sarat
210 Hotărâre nr. 210 din 22.12.2011 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm. Sarat
211 Hotărâre nr. 211 din 22.12.2011 privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală Rm. Sărat
212 Hotărâre nr. 212 din 22.12.2011 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de manager (director) la Biblioteca Municipală Rm. Sărat
213 Hotărâre nr.213 din 22.12.2011 privind achiziţionarea unui autogreder de catre Administraţia Domeniului Public Rm. Sărat
214 Hotărâre nr. 214 din 22.12.2011 privind organizarea (prin comasare) a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.2 Rm. Sărat cu Gradiniţa cu Program Normal Nr.4 Rm. Sarat
215 Hotărârea nr. 215 din 22.12.2011 pentru modificarea H.C.L. nr. 200/07.09.2009 privind aprobarea Proiectului de investiţii "Restaurarea Complexului Brâncovenesc - monument istoric de categoria A", a contribuţiei proprii a solicitantului, a cheltuielilor
216 Hotărâre nr. 216 din 22.12.2011 privind alocarea din bugetul local a sumei de 44.000 lei necesară pentru organizarea Sărbatorilor de iarnă
217 Hotărâre nr. 217 din 22.12.2011 privind aprobarea extinderii suprafeţei de teren cu destinaţia de cimitir uman situat în Municipiul Rm. Sărat, str. Căpitan Roşca Nicolae nr.1
218 Hotărâre nr. 218 din 22.12.2011 privind punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr.10/2001 a unor terenuri proprietate privată a municipiului Rm. Sărat ce vor face obiectul acordării de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor îndreptaţit
219 Hotărâre nr. 219 din 22.12.2011 privind primirea comunei Cernăteşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008» şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului acesteia
 
<< Început < Anterior 11 Următor > Sfârşit >>
Pagina 11 din 11