HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
141 Hotărâre nr. 141 din 30.06.2011 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm. Sarat pentru anul 2011
142 Hotărâre nr. 142 din 30.06.2011 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al municipiului Rm. Sarat
143 Hotărâre nr. 143 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala
144 Hotărâre nr. 144 din 30.06.2011 pentru aprobarea inaintarii catre Ministerul Sanatatii, in vederea obtinerii avizului conform a propunerilor managerului unitatii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Rm. Sarat
145 Hotărâre nr. 145 din 30.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism pentru terenul in suprafaţa de 208 mp cu destinatia de construire locuinta P+l, situat in str. Domneasca nr.20A
146 Hotărâre nr. 146 din 30.06.2011 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in municipiul Rm. Sarat
147 Hotărâre nr. 147 din 30.06.2011 pentru modificarea art.4 si art.5 din Regulamentul privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor stationate neregulamentar sau abandonate in municipiul Rm. Sarat
148 Hotărâre nr. 148 din 30.06.2011 privind modificarea contractului de concesiune nr.2163/01.03.2006 prin act aditional
149 Hotărâre nr. 149 din 30.06.2011 privind vanzarea catre SC PALANCAR AUTOSERVICE SRL a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat pentru activitatea de prestari servicii (vopsitorie auto) situat in B-dul Eroilor nr.29C
150 Hotărâre nr. 150 din 30.06.2011 privind vanzarea catre d-na Stanciu Alexandrina a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Bariera Focsani
151 Hotărâre nr. 151 din 30.06.2011 privind vanzarea catre doamna Stanciu Alexandrina a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, concesionat in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in cartierul Bariera Focsani p 263
152 Hotărâre nr. 152 din 30.06.2011 privind vanzarea terenului in suprafata de 59 mp aferent spatiului comercial situat in str. C-tin Brancoveanu nr. instrainat in conditiile Legii nr.550/2002
153 Hotărâre nr. 153 din 30.06.2011 privind punerea la dispozitia Partidului National Liberal - Organizatia Rm. Sarat a spatiului situat in Rm. Sarat. str. Victoriei nr.13A+B
154 Hotărâre nr. 154 din 30.06.2011 privind punerea la dispozitia Partidului Romania Mare si Partidului VerdeOrganizatiile Rm. Sarat a spatiului situat in Rm. Sarat, str. Victoriei nr.95-107 (etaj
155 Hotărâre nr. 155 din 30.06.2011 privind numirea de noi membri in Consiliul de Administratie la SC Transport Urban de Calatori SA Rm.Sarat
156 Hotărâre nr. 156 din 12 07 2011 pentru modificarea HCL nr.92/31.03.2011 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul "Reabilitare/Modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de interventie urbana a municipiului Rm. Sarat"
157 Hotărâre nr. 157 din 12.07.2011 pentru modificarea HCL nr.93/31.03.2011 privind aprobarea cheltuielilor legate de Proiectul "Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de interventie urbana a municipiului Rm. Sarat"
158 Hotărâre nr. 158 din 28.07.2011 pentru modificarea HCL nr.l98/07.09.2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea cladirii si dotarea laboratoarelor si cabinetelor situate in strada N. Balcescu nr.2A ce apartin Grupului Scolar Agricol Rm. Sarat"
159 Hotărâre nr. 159 din 28.07.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
160 Hotărâre nr. 160 din 28.07.2011 pentru modificarea HCL nr.l46/30.06.2011 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in municipiul Rm. Sarat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 8 din 11