HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
121 Hotărâre nr.121 din 27.05.2011 privind modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Rm. Sărat ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unor funcționari publici
122 Hotărâre nr. 122 din 27.05.2011 privind modificarea structurii funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Rm. Sărat ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unor funcționari publici
123 Hotărâre nr. 123 din 27.05.2011 privind primirea comunelor Grebănu, Topliceni și Valea Râmnicului în calitate de membri asociați la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Buzău 2008» și modificarea Actului Constitutiv și Statutului acesteia
124 Hotărâre nr. 124 din 27.05.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
125 Hotărâre nr. 125 din 27.05.2011 privind alocarea din bugetul local al municipiului Rm. Sărat a sumei de 1.000 lei în vederea participării elevului Tîrcă Radu Mihai la concursul internațional de informatică "EPIKO" ce se va desfăsura în Turcia - Ankara
126 Hotărâre nr. 126 din 27.05.2011 privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010, situațiile financiare pe anul 2010 (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi al SC Acvaterm SA Rm. Sarat
127 Hotărâre nr. 127 din 27.05.2011 privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010, situațiile financiare pe anul 2010 (bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, ale SC TUC SA Rm. Sarat
128 Hotărâre nr. 128 din 27.05.2011 privind modificarea HCL nr.97/11.04.2011 pentru achiziționarea în sistem leasing pe o perioadă de 5 ani de către SC ACV A TERM SA Rm. Sărat a două automăturatori stradale noi
129 Hotărâre nr. 129 din 27.05.2011 privind modificarea HCL nr.179/28.10.2010 pentru acordarea unor gratuități pe mijloacele de transport în comun pensionarilor cu domiciliul stabil în municipiul Rm. Sărat
130 Hotărâre nr. 130 din 27.05.2011 privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al municipiului Rm. Sărat, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetelor instituțiilor publice bug. fond. ext. neram
131 Hotărâre nr.131 din 27.05.2011 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Rm. Sărat pe trimestrul 1 al anului 2011
132 Hotărâre nr. 132 din 27.05.2011 privind rectificarea bugetară locală prin suplimentarea atât a veniturilor cât și a cheltuielilor bugetului local pe anul 2011 precum și transferul unor sume între capitolele bugetare
133 Hotărâre nr. 133 din 20.06.2011 privind aprobarea documentatiei tehnice de actualizare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul "Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Buzau"
134 Hotărâre nr. 134 din 30.06.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
135 Hotărâre nr. 135 din 30.06.2011 privind aprobarea contractarii unei linii de credit in valoare de 200.000 lei de catre SC ACV ATERM SA Rm. Sarat
136 Hotărâre nr. 136 din 30.06.2011 privind acordarea unor inlesniri la plata obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
137 Hotărâre nr. 137 din 30.06.2011 privind transmiterea in administrarea Colegiului National "AI. VIahuta" Rm. Sarat a locuintei de serviciu, situata in strada Patriei bl.9G, ap.12 proprietate privata a municipiului Rm. Sarat
138 Hotărâre nr. 138 din 30.06.2011 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Admnistratiei Domeniului Public Rm. Sarat pentru anul 2011
139 Hotărâre nr. 139 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Bibliotecii Municipale Rm. Sarat
140 Hotărâre nr. 140 din 30.06.2011 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale Rm. Sarat pentru anul 2011
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 7 din 11