HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2011 copy.gif
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
101 Hotărâre nr. 101 din 28.04.2011 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Municipal Rm. Sarat pentru anul 2011
102 Hotărâre nr. 102 din 28.04.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Gradinita cu Program Normal cu 2 (doua) sali de grupa Nr.2"
103 Hotărâre nr. 103 din 28.04.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Gradinita cu Program Normal cu 2 (doua) sali de grupa Nr.9"
104 Hotărâre nr. 104 din 28.04.2011 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea de ajutoare de urgenţă
105 Hotărâre nr. 105 din 28.04.2011 privind stabilirea masurilor pentru exploatarea rationala si mentinerea potentialului de productie a pasunilor de pe raza municipiului Rm. Sarat pentru anul 2011
106 Hotărâre nr. 106 din 28.04.2011 privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie în municipiul Rm. Sărat
107 Hotărâre nr. 107 din 28.04.2011 privind vânzarea directă catre d-na Panait Georgiana Elisabeta a terenului proprietate privată a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe, situat în cartierul Bariera Focşani - parcela 51
108 Hotărâre nr. 108 din 27.05.2011 privind completarea obiectului de activitate al SC ACVATERM SA Rm. Sarat cu codul CAEN 5221 "Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre"
109 Hotărâre nr. 109 din 27.05.2011 privind repartizarea unei locuinte sociale situata in Municipiul Rm.Sarat, strada 22 Decembrie nr.34
110 Hotărâre nr. 110 din 27.05.2011 privind aprobarea Raportului primarului municipiului Rm. Sarat asupra gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Rm. Sarat pe anul 2010
111 Hotărâre nr. 111 din 27.05.2011 privind delegarea directa, prin concesiune a gestiunii activitatii de administrare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Rm. Sarat, precum si activitatii de blocare, ridicare, catre SC Acvaterm SA Ramnicu Sarat
112 Hotărâre nr. 112 din 27.05.2011 privind punerea la dispozitia Centrului Local APIA Rm. Sarat a imobilului situat în Rm. Sarat, str. Alexandru Vlahuță nr.20 în vederea bunei functionari la nivel local a activitatii acesteia
113 Hotărâre nr. 113 din 27.05.2011 privind modificarea contractelor de concesiune incheiate intre municipiul Rm. Sarat in calitate de concedent si concesionari - adjudecatari ai unor licitatii organizate de Primaria municipiului Rm. Sarat, pentru construire
114 Hotărâre nr. 114 din 27.04.2011 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unor terenuri proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, situate in municipiul Rm. Sarat, cartier Alecu Bagdat
115 Hotărâre nr. 115 din 27.05.2011 privind retragerea dreptului de folosință asupra unor terenuri cu destinația de construire locuințe proprietate personală atribuite în baza Legii nr.15/2003
116 Hotărârea nr. 116 din 27.05.2011 privind completarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Rm. Sărat disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.57/2004 și atribuirea unor loturi de teren
117 Hotărârea nr. 117 din 27.05.2011 privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a unor bunuri - mijloace fixe -aflate în administrarea SC ACV ATERM SA, aferente unui punct termic și a 7 (sapte) centrale termice
118 Hotărâre nr. 118 din 27.05.2011 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Rm. Sarat a terenului in suprafata de 300 mp situat în cartierul Bariera Focșani (parcela nr.164 - Extindere) Proiect Modernizare și extindere apă
119 Hotărâre nr. 119 din 27.05.2011 privind completarea lnventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sărat
120 Hotărâre nr. 120 din 27.05.2011 privind acordarea de premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori din municipiul Rm. Sărat care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare în anul școlar 2009 - 2010
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 6 din 11