Harta Râmnicu Sărat

     © Schubert & Franzke

 INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC


Legea 544/2001 - liberul acces la informaţiile de interes public


 Legea 52/2003 - transparenţa decizională în administraţia publică


05.05.2017 - Memorandum cu tema "Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public" - Vezi Memorandum


05.05.2017 - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind/vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public - Vezi Principii


05.05.2017 - Lista cauzelor CEDO stipulate în Anexa nr. 2 - Evidența cauzelor CEDO în care reclamanții au invocat neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public, iar CEDO a constatat conformitatea cu Convenția - Vezi Lista cauzelor CEDO - Anexa nr. 2


10.04.2017 - Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat - Vezi Listă


14.10.2016 - LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU ACORDAREA LOCUINŢEI SOCIALE - Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 282/31.10.2016 - Vezi Listă


06.08.2014 - INFORMARE - privind obligativitatea asigurării împotriva dezastrelor naturale - Vezi Informare scanată


Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri


03.06.2015 - Anunţ Consultare Registrul Electoral - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Consultare Liste Electorale (permanente) - Vezi Anunţ scanat


03.06.2015 - Anunţ Verificare înscrieri Liste Electorale Complementare - Vezi Anunţ scanat

Râmnicul în imagini

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale 2017
2 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale 2017
3 Hotărârea nr. 323 din data de 28.12.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2017 în Municipiul Râmnicu Sărat
4 Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016
5 Numărul unic pentru apelurile de urgenţă este - 112 - Anunţ de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzău
6 Lista Obiectivelor de Investiţii pe anul 2015
7 Rapoarte anuale în conformitate cu art. 58, alin. 1 din O.U.G 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
8 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale 2016
9 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale 2016
10 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale - 2015
11 Subregistrul garanţiilor pentru împrumuturi interne garantate de autorităţile administraţiei publice locale - 2014
12 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale - 2015
13 Registrul datoriei publice interne contractate şi garantate de autorităţile publice locale - 2014
14 Proiecte în dezbatere publică şi anunţuri
15 Strategia de achiziții publice și programul achizițiilor publice
16 Licitaţii
17 Rapoarte ale activităţii comisiilor de specialitate
18 Participarea personalului primăriei la cursuri de perfecţionare
19 Întâlniri ale conducerii primăriei cu delegaţii din alte ţări
20 Proiecte finalizate în perioada 2009 - 2010 şi în curs de implementare în perioada 2011 - 2012
21 Posturi vacante şi concursuri de promovare în grad, concursuri de proiecte de management şi rezultate evaluare management instituţii de cultură
22 Anunţuri de interes public care apar şi în presă - Proiecte ale Primăriei Mun. Râmnicu Sărat pentru producere de energie electrică
23 Alte evenimente și activități ale primăriei
24 Participarea personalului la conferinţe, seminarii
25 Semnarea contractelor de importanţă deosebită
26 Demararea unor lucrări de importanţă deosebită
27 Anunţuri de achiziţii publice 2017
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -