PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Anunț privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2020 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
2 Lista finală de priorități pentru acordarea de locuințe sociale disponibile aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
3 Dispoziție privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat si din cadrul SPCLEP Rm. Sarat a zilelor de 27 decembrie 2019, respectiv 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere
4 Hotărârea nr. 269 din data de 28.11.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm.Sarat
5 PROCEDURI PROIECT SIPOCA 92
6 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
7 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
8 Hotărârea nr. 88 din data de 25.04.2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2020 in Municipiul Rm. Sarat, indexate cu rata inflatiei de 4,6%
9 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
10 Hotărâre nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati
11 Hotărârea nr. 305 din data de 20.12.2018 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2019 in Municipiul Rm. Sarat
12 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
13 ANUNȚ DE CONSTITUIRE A ASOCIATIEI "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SUS RÂMNICUL"
14 Strategia de achiziții publice și programul achizițiilor publice
15 Licitaţii
16 Alte evenimente și activități ale primăriei
17 Anunţuri de achiziţii publice 2017
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă