Harta Râmnicu Sărat

 

 © Schubert & Franzke

CONECT

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență: http://conect.gov.ro


Link pentru înscrierea organizațiilor neguvernamentale: http://conect.gov.ro/w/inscrie-te/

Registre de luare în evidență

http://conect.gov.ro/w/registre-de-luare-in-evidenta/

 

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.

 Prin această platformă, vom promova activitatea ONG-urilor înscrise și dorim să îmbunătățim instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 27.10.2021 - Comunicat privind accesul în Primăria Municipiului Ramnicu Sarat
2 Agenția pentru Protecția Mediului Buzău - Informare cu privire la arderea miriștilor
3 22.09.2021 - Anunț public privind reluarea organizării licitatiei publice cu strigare, în vederea valorificării unui bun-mijloc fix - Dacia Logan L90 Prestige, 1,6 - aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat
4 Anunț selecție pentru proiect " Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala Cod SMIS 145855"
5 Lista finală de prioritati privind soluţionarea cererilor în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Râmnicu Sărat
6 ANUNŢ DE PARTICIPARE - pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
7 Anunț rezultat selecţie parteneri în cadrul programului operaţional capacitate administrativă 2014-2020, în cadrul programului operaţional capacitate administrativă 2014-2020”, nr.110787 din data de 09.06.2021 nr.110787 din data de 09.06.2021
8 Proces verbal al ședinței de analiză a ofertelor de parteneriat şi inventariere a conţinutului ofertelor în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCA/924/2/2 (CP15/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate)
9 Primăria Municipiului Râmnicu Sărat anunţă organizarea unei proceduri de selecţie parteneri privaţi în scopul încheierii de Acorduri de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii unei cereri de finanţare în cadrul POCA/924/2/2
10 Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", Cod Smis 129270 - Cod SIPOCA 647
11 Anunț Instituția Prefectului - ANDPDCA și ANOFM implementează proiectul: ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” Cod MySMIS 2014+ 130164, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020
12 Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
13 Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii
14 Hotărârea nr. 258 din data de 16.12.2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm. Sarat
15 Dispoziție privind stabilirea unor masuri temporare in vederea limitarii riscului de contaminare cu COVID -19 la nivelul Primariei Municipiului Rm.Sarat, pe durata prelungirii starii de alerta
16 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
17 Rezultate PROIECT SIPOCA 92
18 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
19 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
20 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
21 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
22 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
23 Licitaţii
24 Alte evenimente și activități ale primăriei
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă