Harta Râmnicu Sărat

 

 © Schubert & Franzke

CONECT

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență: http://conect.gov.ro

 

CONECT – platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului este instrumentul prin care ne propunem să încurajăm dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul.

 Prin această platformă, vom promova activitatea ONG-urilor înscrise și dorim să îmbunătățim instrumentele de voluntariat, astfel încât aportul organizațiilor la dezvoltarea economică și socială a României să fie recunoscut și apreciat.

Recensământ 2021


Pentru autorecenzare online accesați:


recensamantromania.ro


Proiect Etica

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) implementază proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație - cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741. Pentru detalii și informații despre proiect faceți click pe logo:

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT - ANUNŢURI IMPORTANTE
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Decizie de anulare a procedurii din Anexa nr. 2, Anunţului de participare nr. 27149/27.04.2022 privind atribuirea contractului de prestarea "Serviciilor de pază a bunurilor aparţinând domeniului public/privat al Municipiului Râmnicu Sarat
2 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de pază”
3 Rezultatele Proiectului - Extindere sistem informatic integrat pentru proiectul „Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative în Municipiul Râmnicu Sărat", Cod SMIS 135535/ Cod SIPOCA 781
4 Raportul procedurii simplificată proprie privind "Servicii de Formare Cursuri calificare Nivel 1 (300 participanţi), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanţi) şi Curs Competente Antreprenoriale (56 participanţi)" în Proiectul POCU/717/5/1/145855
5 Lista de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii
6 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ” Servicii de Formare Nivel I (300 participanți), Cursuri Calificare Nivel 2 (825 participanți) și Cursu
7 Anunț de participare - Municipiul Râmnicu Sărat vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de Catering”
8 Anunţ de presă - Lansarea proiectului "Reabilitare clădire comandament fostă unitate militară (corp C12), pentru centrul comunitar integrat Râmnicu Sărat"
9 Proces verbal de afișare a listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, în ordinea de prioritate și a listei de priorități
10 Anunț privind închirierea, prin atribuire directă, a suprafeţei de 61,02 ha păşune (pajişti permanente), suprafată aflată în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat
11 Anunț - În perioada 01 februarie - 17 iulie 2022, în România va avea loc Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL) 2021. Într-o primă etapă, anunţă în mod public faptul că va încheia contracte de prestări servicii pentru 8 recenzori pentru autorecenza
12 Proces verbal privind aducerea la cunostinta publica a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (in proiect- conform art. 39, alin. (1)- alin. (6) din Legea nr. 273/2006- privind finanţele publice
13 Anunț - Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2022 (în proiect - conform art. 39, alin. (1) - alin. (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, actualizată)
14 ANUNŢ DE PARTICIPARE și Raport Anual 2021 pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes general
15 Rezultatele proiectului „Soluții Informatice Integrate Pentru Simplificarea Furnizării Serviciilor către Cetățeni și Mediul de Afaceri și Optimizarea Procedurilor Administrative la Nivelul Municipiului Râmnicu Sărat", Cod Smis 129270 - Cod SIPOCA 647
16 04.06.2020 - Lista administratorilor de întreprinderi publice din Municipiul Râmnicu Sărat
17 Rezultate PROIECT SIPOCA 92
18 Centralizatorul achizițiilor publice cu valoare mai mare de 5000 euro
19 Dispoziție nr. 638 / 19.07.2019 privind aprobarea Planului de actiune pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, program aprobat prin H.G nr.1723/2004
20 Dispoziție nr. 694 / 29.07.2019 privind aprobarea programului de lucru cu publicul pentru punctul de lucru cu publicul organizat la Primaria Municipiului Rm. Sarat
21 Lista operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora
22 Hotărâre nr. 133 din 28.05.2009 privind aprobarea delimitării zonelor din Municipiul Râmnicu Sărat în vederea stabilirii impozitului pe clădiri
23 Licitaţii
24 Alte evenimente și activități ale primăriei
 

Telefonul Cetăţeanului

 Pentru sesizări şi reclamaţii puteţi folosi:

 Telefonul Cetăţeanului

0238 566 900

 Program de preluare apeluri:

8 - 16 Luni - Joi

8 - 14 Vineri 

Plan inundatii

Plan de apărare

 împotriva inundaţiilor gheţurilor şi poluărilor accidentale al C.L.S.U. Rm. Sărat

- Vezi Plan -

 

Proiect SIPOCA 35 Guvernare Transparentă