HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
41 Hotărârea nr. 41 din data de 19.02.2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
42 Hotărârea nr. 42 din data de 19.02.2021 privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.38 (parcela 98), judetul Buzau
43 Hotărârea nr. 43 din data de 19.02.2021 privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Toamnei (adiacent blocului 31), judetul Buzau, catre beneficiarul dreptului
44 Hotărârea nr. 44 din data de 19.02.2021 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN, în AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 13.00, respectiv insusirea modelului procurii
45 Hotărârea nr. 45 din data de 19.02.2021 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 13.00, punctele nr. 1.1), nr.I.2) cu componentele a), b) sic), nr.I.3), nr.I.4)
46 Hotărârea nr. 46 din data de 19.02.2021 privind aprobarea participarii si exercitarii votului de catre domnul SBIRNEA IULIAN, in cadrul AGEA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 25.02.2021, ora 14.00, respectiv insusirea modelului procurii speciale
47 Hotărârea nr. 47 din data de 19.02.2021 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGEA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 25.02.2021, ora 14.00, punctele nr. 1.1), nr.I.2) si nr.I.3) înscrise pe ordinea de zi
48 Hotărârea nr. 48 din data de 30.03.2021 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm. Sarat pe anul 2020
49 Hotărârea nr. 49 din data de 30.03.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm. Sarat pentru anul 2020
50 Hotărârea nr. 50 din data de 30.03.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm. Sarat pentru anul 2020
51 Hotărârea nr. 51 din data de 30.03.2021 privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane cu ocazia Sarbatorilor Pascale
52 Hotărârea nr. 52 din data de 30.03.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei
53 Hotărârea nr. 53 din data de 30.03.2021 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
54 Hotărârea nr. 54 din data de 30.03.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp C12) pentru Centrul Comunitar Integrat Ramnicu Sarat"
55 Hotărârea nr. 55 din data de 30.03.2021 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Reabilitare cladire comandament fosta unitate militara (Corp Cl2) pentru Centrul Comunitar Integrat
56 Hotărârea nr. 56 din data de 30.03.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) ”Achizitionarea a 8 statii de incarcare
57 Hotărârea nr. 57 din data de 30.03.2021 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii "C.N .I." -S.A, a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivul
58 Hotărârea nr. 58 din data de 30.03.2021 privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Optimizare sistem de vane SD Municipiul Ramnicu Sarat", pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat, acord solicitat prin Certificatul de U
59 Hotărârea nr. 59 din data de 30.03.2021 pentru aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm. Sarat
60 Hotărârea nr. 60 din data de 30.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea ”Amenajare parc/zone verzi in cartier Alecu Bagdat”, pentru imobilul-teren situat in strada George Toparceanu
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 3 din 14