HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
261 Hotărârea nr. 261 din data de 22.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat
262 Hotărârea nr. 262 din data de 22.12.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat
263 Hotărârea nr. 263 din data de 22.12.2021 privind aprobarea încheierii Acordului de grant specific nr.AGS 16/2022 pentru Proiectul 101072667 -EUROPE DIRECT RAMNIC -RS2022-1, subsecvent ACORDULUI CADRU DE PARTENERIAT PENTRU EUROPE DIRECT
264 Hotărârea nr. 264 din data de 22.12.2021 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat cu patru bunuri mobile - autobuze
265 Hotărârea nr. 265 din data de 22.12.2021 privind darea in concesiune catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat a bunurilor mobile - autobuze
266 Hotărârea nr. 266 din data de 22.12.2021 privind aprobarea valorii totale a proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Municipal Ramnicu Sarat" ca urmare a actualizarii listei de echipamente 1 dotari, respectiv a caracteristicilor
267 Hotărârea nr. 267 din data de 22.12.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul
268 Hotărâre nr. 268 din data de 22.12.2021 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in
269 Hotărâre nr. 269 din data de 22.12.2021 pentru modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Ramnicu Sarat si a titlului "Conditii de exploatare a Serviciului public de salubrizare menajera a Municipiului Rm.Sarat"
270 Hotărâre nr. 270 din data de 22.12.2021 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 12790/05.08.2011 pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare a parcărilor publice cu plată din Mun
271 Hotărâre nr. 271 din data de 22.12.2021 privind aprobarea unui nou Regulament de organizare si functionare privind administrarea, intretinerea si atribuirea/licitarea locurilor de parcare din parcarile de resedinta din Municipiul Rm.Sarat, precum si aprob
272 Hotărârea nr. 272 din data de 22.12.2021 privind modificarea tarifului de distanta maximal unic, pe timp de zi, pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi in Municipiul Rm.Sarat
273 Hotărârea nr. 273 din data de 22.12.2021 privind aprobarea infiintarii de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat a unei autogari pentru transport persoane in Municipiul Rrn.Sarat, strada Horia nr.1A, judetul Buzau, ca o conditie prealabila
274 Hotărârea nr. 274 din data de 22.12.2021 privind aprobarea modelului contractului de management administrativ-financiar ce se va incheia intre Primarul Municipiului Rm.Sarat si directorul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat cu personalit
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 Următor > Sfârşit >>
Pagina 14 din 14