HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
101 Hotărârea nr. 101 din data de 22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat
102 Hotărârea nr. 102 din data de 22.04.2021 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020 si a comisiei de contestatii
103 Hotărârea nr. 103 din data de 22.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale ce se vor aplica in anul 2022 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 2,6% (aferenta anului fiscal 2020)
104 Hotărârea nr. 104 din data de 22.04.2021 privind aprobarea Planului de selectie - componenta initiala, a scrisorii de asteptari, pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
105 Hotărârea nr. 105 din data de 22.04.2021 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala pentru un membru al Consiliului de Administratie la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
106 Hotărârea nr. 106 din data de 22.04.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul 1 al anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
107 Hotărârea nr. 107 din data de 22.04.2021 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile mai 2021 - iulie 2021
108 Hotărârea nr. 108 din data de 10.05.2021 privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN, in cadrul AGOA a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 11.05.2021, ora 13.00, resp insus model procura spe
109 Hotărârea nr. 109 din data de 10.05.2021 privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, să voteze în cadrul AGOA a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din 11.05.2021, ora 13.00, punctele nr. 1.1), nr.I.2), nr.I.3), nr.I.4), nr.I.5), nr.I.6), nr.I. 7, nr.I.8
110 Hotărârea nr. 110 din data de 10.05.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori pe raza de competenta a ATRAS din Ramnicu Sarat
111 Hotărârea nr. 111 din data de 10.05.2021 privind acceptarea finantarii proiectului "Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Rm.Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala", proiect in cadrul POCU 2014 2020
112 Hotărârea nr. 112 din data de 27.05.2021 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul 1 al anului 2021
113 Hotărârea nr. 113 din data de 27.05.2021 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
114 Hotărârea nr. 114 din data de 27.05.2021 privind aprobarea raportului anual de activitate si de gestiune al consiliului de administratie si al directorului executiv pentru exercitiul financiar 2020, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat
115 Hotărârea nr. 115 din data de 27.05.2021 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), S.C ”PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L Rm.Sarat
116 Hotărârea nr. 116 din data de 27.05.2021 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 17.100.000 lei, pentru asigurarea finantarii/ cofinantarii unor investitii publice de interes local
117 Hotărârea nr. 117 din data de 27.05.2021 privind avizarea constituirii comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru functia de director financiar-contabil in cadrul Spitalului Municipal Rm.Sarat
118 Hotărârea nr. 118 din data de 27.05.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in comisia de concurs pentru ocuparea functiei contractuale de conducere, vacante, de director financiar-contabil in cadrul Spitalului
119 Hotărârea nr. 119 din data de 27.05.2021 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
120 Hotărârea nr. 120 din data de 27.05.2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare, datorata de catre utilizatori, in cazul prestatiilor de care acestia beneficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 6 din 14