GUVERNANȚA CORPORATIVA
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Raportul anual al adunarii generale a asociatilor privind evaluarea planului de administrare si indicatorilor de performanta ai administratorului executiv la S.C. Paza Si Protectie Forse S.R.L. Ramnicu Sarat pentru anul 2020
2 Raport al administratorilor privind evaluarea activitatii directorului SC TUC SA Rm. Sarat 01.01.2020 - 31.12.2020
3 Raportul de evaluare al directorului executiv al SC Acvaterm SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020
4 Raport privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriala Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2020
5 28.04.2021 - Anunț - privind organizarea recrutării şi selecţiei pentru un membru al consiliului de administratie al societătii comerciale Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat
6 Raport privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriala Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2019
7 Raportul de evaluare al directorului executiv al S.C. Acvaterm S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019
8 Raport al administratorilor privind evaluarea activității directorului S.C. T.U.C. S.A. Rm. Sărat pentru anul 2019
9 Raport anual privind activitatea la S.C. Paza și Protectie Forse S.R.L. pe anul 2019
10 Scrisoare de așteptări utilizată în cadrul procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la S.C. T.U.C. S.A. Râmnicu Sărat - Anexa nr. 2 la H.C.L. 278/28.11.2019
11 Anunț - prelungirea termenului de depunere a rapoartelor pana la data de 12.12.2019
12 Scrisoare de așteptări utilizată în cadrul procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de Administrație pentru S.C. T.U.C. S.A. Râmnicu Sărat - Anexa nr. 2 la H.C.L. 177/31.07.2019
13 Raport privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriala Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2018
14 LISTA ADMINISTRATORILOR DE INTREPRINDERI PUBLICE DIN MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
15 Raport privind activitatea desfasurata de catre intreprinderile publice aflate sub autoritatea unitatii administrativ teritoriala Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul 2017