ACVATERM
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Afişări
1 Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Acvaterm S.A. pe anul 2019 78
2 Bilanț semestrul I 2019 al S.C. Acvaterm S.A. 190
3 Rezultate concurs responsabil tehnic 290
4 Buget S.C. Acvaterm S.A. 2019 335
5 Hotărârea nr. 102 din data de 22.05.2019 privind aprobarea organigramei si statului de funcții ale S.C. ACVATERM S.A. pentru anul 2019 212
6 Anunț - SC Acvaterm SA Râmnicu Sărat, organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a functiei de Responsabil tehnic 318
7 HOTĂRÂREA nr. 63 din 19.03.2019 a Consiliului de Administraţie la S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT privind aprobarea Raportului privind numirea finală a candidatului selectat pentru funcţia de director executiv 382
8 Scrisoare de Așteptări - utilizată în cadrul procedurii de selecție a directorului executiv la S.C. Acvaterm S.A. Râmnicu Sărat 338
9 Bilanț la data de 31.12.2018 al S.C. Acvaterm S.A. 245
10 Rapoarte exercițiu financiar 2018 ale S.C. Acvaterm S.A. 215
11 Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind politica si criteriile de remunerare ale administratorilor neexecutivi si directorului executiv din cadrul SC ACVATERM SA RAMNICU SARAT in cursul anului 2018 85
12 17.01.2019 - Lista nominala a membrilor Consiliului de Administratie la SC ACVATERM SA 882
13 ANUNȚ PROCEDURA SELECȚIE DIRECTOR S.C. ACVATERM S.A. 405
14 Hotărâri AGA 2019 91