Forse 2019
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 310 din data de 19.12.2019, privind privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L Rm. Sarat pe anul 2019
2 RAPORTUL ADMINISTRATORULUI S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L PE SEMESTRUL I - 2019
3 Codul de Etică al S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L.
4 Planul de administrare al S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L. pentru perioada 2019 - 2023
5 Hotărâri AGA si AGOA ale SC Paza si Protectie Forse SRL
6 Hotărârea nr. 22/18.07.2019 a A.G.O.A. la S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L. Râmnicu Sărat - de numire în funcția de administrator executiv al dl. Mircea Constantin
7 Bilanț și situații financiare ale S.C. Paza și Protecție Forse S.R.L. pentru anul 2018
8 Raportul anual privind activitatea SC Paza si Protectie Forse SRL pe anul 2018
9 C.V. Mircea Constantin - 2019
10 BILANT SEM I 2019
11 SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI PRIVIND ADMINISTRATORUL EXECUTIV AL S.C. PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE S.R.L.
12 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ”Pază și Protecție Forse” S.R.L. pe anul 2019
13 Situații financiare ale S.C. ”Pază și Protecție Forse” S.R.L. pe anul 2019 - bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobillzate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2018
14 Organigrama și Statul de funcții ale S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L. 2019
15 PROCEDURA DE SELECTIE a Administratorului Executiv al SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Râmnicu Sărat
16 Convocator Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Pază și Protecție Forse S.R.L. Râmnicu Sărat - în ședință extraordinară în data de 24.04.2019 - ora 12.00
17 RAPORT REMUNERARE ADMINISTRATOR EXECUTIV IANUARIE - DECEMBRIE 2018