Hotărârile Consiliului Local pe anul 2019
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 329 din data de 30.12.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitatile cuprinse in contractul de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatea privind "colectarea separata
2 Hotărârea nr. 328 din data de 24.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019
3 Hotărârea nr. 327 din data de 24.12.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat aferent exercitiului financiar al anului 2018, in suma de 560.204,29 lei, ca sursa de finantare a chelt în anul 2019
4 Hotărârea nr. 326 din data de 24.12.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MW
5 Hotărârea nr. 325 din data de 24.12.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate), pentru obiectivul de investitie (proiectul) "Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa)
6 Hotărârea nr. 324 din data de 19.12.2019 privind acceptarea sponsorizarii prin Consiliul Local al Mun Rm.Sarat, in cal de beneficiar al sponsorizarii si GETICA 95 COM S.R.L, in calitate de sponsor, avand ca obiect furnizarea bust "Vasile Cristoforeanu”
7 Hotărârea nr. 323 din data de 19.12.2019 privind atribuirea denumirii "Octavian Mosescu" - Muzeului Municipal Ramnicu Sarat
8 Hotărârea nr. 321 din data de 19.12.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
9 Hotărârea nr. 320 din data de 19.12.2019 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2019
10 Hotărârea nr. 319 din data de 19.12.2019 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil-teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr. 78(parcela 36)
11 Hotărârea nr. 318 din data de 19.12.2019 privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil-teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr.70(parcela 32)
12 Hotărârea nr. 317 din data de 19.12.2019 privind aprobarea vanzarii unui imobil-teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.29A, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune
13 Hotărârea nr. 316 din data de 19.12.2019 privind aprobarea vanzarii unui imobil-teren, strada Nicolae Titulescu nr.15 (parcela 456), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune
14 Hotărârea nr. 315 din data de 19.12.2019 privind aprobarea vanzarii unui imobil-teren, strada Avram Iancu nr.2 (parcela 412), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune
15 Hotărârea nr. 314 din data de 19.12.2019 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 299 mp, strada Muresului nr.26, catre domnul Vaduva Ionut-Marius casatorit cu doamna Vaduva Gabriela-Raluca
16 Hotărârea nr. 313 din data de 19.12.2019 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, asupra suprafetei de teren de 300 mp, cartier Anghel Saligny (parcela 468), strada Nicolae Titulescu nr.16, catre domnul Ilie Valentin Ionut
17 Hotărârea nr. 312 din data de 19.12.2019 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Rm .Sarat in domeniul public a unui teren in suprafata de 2.377 mp, Tarlaua 11, Parcela 49, in vederea punerii acestuia la dispozitia S.C Compania de Apa S.A Buz
18 Hotărârea nr. 311 din data de 19.12.2019 privind modificarea Actului constitutiv si Statutului la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare
19 Hotărârea nr. 310 din data de 19.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L Rm.Sarat pe anul 2019
20 Hotărârea nr. 309 din data de 19.12.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2019
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17