Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 378 din data de 22.12.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, in suma de 231.698 lei, pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite
2 Hotărârea nr. 377 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public "Piete, targuri si Oboare" Rm. Sarat incepand cu 01.01.2018
3 Hotărârea nr. 376 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm. Sarat- familia ocupationala "Administratie" incepand cu 01.01.2018
4 Hotărârea nr. 375 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm. Sarat-familia ocupationala "Administratie" incepand cu 01.01.2018
5 Hotărârea nr. 374 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm.Sarat - familia ocupationala "Administratie" incepand cu 01.01.2018
6 Hotărârea nr. 373 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm. Sarat, incepand cu 01.01.2018
7 Hotărârea nr. 372 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, incepand cu 01.01.2018
8 Hotărârea nr. 371 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, incepand cu 01.01.2018
9 Hotărârea nr. 370 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm. Sarat - familia ocupationala "Administratie" incepand cu 01.01.2018
10 Hotărârea nr. 369 din data de 22.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat- familia ocupationala "Administratie" incepand cu 01.01.2018
11 Hotărârea nr. 368 din data de 22.12.2017 privind aprobarea modificarii Inventarului terenurilor apartinand domeniului privat al Municipiului Rm. Sarat disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003, in vederea demararii unor proced administrative/juridice
12 Hotărârea nr. 367 din data de 22.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C "PAZA SI PROTECTIE FORSE" S.R.L Rm. Sarat pe anul 2017
13 Hotărârea nr. 366 din data de 22.12.2017 privind aprobarea vanzarii catre Vasile Mariea, Vasile lulian George si Vasile Elena Claudia a terenului proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, situat in cartier Eroilor (strada C.I Parhon nr.3)-parc 2
14 Hotărârea nr. 365 din data de 22.12.2017 privind aprobarea vanzarii directe catre Sima Lucian a terenului proprietate privată a Municipiului Râmnicu Sărat, cartier Extindere Bariera Focsani (strada Timisului nr.26)-parcela 54, judetul Buzau
15 Hotărârea nr. 364 din data de 22.12.2017 privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm. Sarat, pentru anul 2018
16 Hotărârea nr. 363 din data de 22.12.2017 privind incetarea contractului de inchiriere nr. 788/01.11.2011, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in Mun Rm. Sarat, str. Industriei nr.4, bloc ANL, ap 42, judetul Buzau
17 Hotărârea nr. 362 din data de 22.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari la nivelul Municipiului Rm. Sarat
18 Hotărârea nr. 361 din data de 22.12.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
19 Hotărârea nr. 360 din data de 22.12.2017 privind aprobarea nivelului taxelor anuale de studiu practicate de Scoala Populara de Arte-ramura de activitate culturala a Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm. Sarat
20 Hotărârea nr. 359 din data de 22.12.2017 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm. Sarat pe anul 2017
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 19