Hotărârile Consiliului Local pe anul 2016
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 332 din data de 28.12.2016 privind aprobarea infiintarii unei noi sectii pe ramura de sport (Culturism si Fitness), ca disciplina sportiva individuala in cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm. Sarat
2 Hotărârea nr. 331 din data de 28.12.2016 privind aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului nr. 12790/05.08.2011 pentru deleg. directă, prin conces. a gestiunii activităţii de admin. a parcărilor pub. cu plată începând cu 01.01.2017
3 Hotărârea nr. 330 din data de 28.12.2016 privind incetarea contractului de inchiriere nr.547/15.10.2008, prin denuntare unilaterala de catre locatar, avand ca obiect dreptul de folosinta asupra imobilului-apartament situat in str. Industriei nr.4 ap.32
4 Hotărârea nr. 329 din data de 28.12.2016 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
5 Hotărârea nr. 328 din data de 28.12.2016 privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice furnizata locatarilor bloc. ANL situate in Rm.Sarat, str. Industriei nr.2-4 si chiriasilor caselor soc. sit. in Rm.Sarat, str. Mircea cel Bătrân
6 Hotărârea nr. 327 din data de 28.12.2016 privind acordarea unor recompense materiale pentru veteranii de razboi din Municipiul Rm. Sărat, judetul Buzău
7 Hotărârea nr. 326 din data de 28.12.2016 privind aprobarea modificarii organigramei și statului de functii ale Spitalului Municipal Rm. Sărat pe anul 2016
8 Hotărârea nr. 325 din data de 28.12.2016 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managementului la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm. Sărat si stabilirea termenului pentru depunerea noului proiect de management
9 Hotărârea nr. 324 din data de 28.12.2016 privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
10 Hotărârea nr. 323 din data de 28.12.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica in anul 2017 în Municipiul Rm. Sărat
11 Hotărârea nr. 322 din data de 28.12.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism din cadrul C.L. ca urm. a valid. mandatului de consilier local al doamnei IONIȚĂ (PĂDINEANU) GEORGIANA
12 Hotărârea nr. 321 din data de 28.12.2016 privind stabilirea componenței Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat ca urmare a validării mandatului de consilier local al doamnei IONIȚĂ (PĂDINEANU) GEORGIANA - CĂTĂLINA - Partidul Social Democrat
13 Hotărârea nr. 320 din data de 28.12.2016 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat al doamnei IONIȚĂ (PĂDINEANU) GEORGIANA CĂTĂLINA
14 Hotărârea nr. 319 din data de 28.12.2016 privind modificarea componenței nominale a comisiei de validare a mandatelor de consilier în Consiliul Local al Municipiului Rm. Sărat
15 Hotărârea nr. 318 din data de 28.12.2016 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat al doamnei SBÎRNEA LILIANA inainte de expirarea duratei normale a acestuia
16 Hotărârea nr. 317 din data de 16.12.2016 privind aprobarea modificarii listei de investitii aferenta bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sarat pe anul 2016
17 Hotărârea nr. 316 din data de 16.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2016
18 Hotărârea nr. 315 din data de 16.12.2016 privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm. Sarat sub nr.25703/18.11.2016 formulata de domnul TANASA VIOREL
19 Hotărârea nr. 314 din data de 16.12.2016 privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm. Sarat sub nr. 72761/17.11.2016 formulata de domnul IONESCU STEFAN
20 Hotărârea nr. 313 din data de 08.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2016
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 17