Hotărârile Consiliului Local pe anul 2015
2015.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 249 din data de 23.12.2015 privind aprobarea modificării Anexei nr.1, litera A. Criterii de acces la locuinţă, pct.1 la HCL nr.180/30.08.2013 privind aprobarea criteriilor pentru stab. ordinii de priorit. în soluţionarea cereri locuinţe tine
2 Hotărârea nr. 248 din data de 23.12.2015 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2015 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi
3 Hotărârea nr. 247 din data de 23.12.2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Rm. Sărat
4 Hotărârea nr. 246 din data de 23.12.2015 privind încetarea contractului de concesiune nr.16390/01.09.2012 având ca obiect preluarea în concesiune a suprafeţei de teren de 16,70 mp cu destinaţia teren pentru extindere spaţiu comercial, prin acordul părţi
5 Hotărârea nr. 245 din data de 23.12.2015 privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, Liceului Tehnologic "Victor Frunză" din Municipiul Rm. Sărat, ca urmare a implementării proiectului "Reabilitarea clădirii şi dotarea laboratoarelor şi cabine
6 Hotărârea nr. 244 din data de 23.12.2015 pentru aprobarea vânzării către Miroiu Simona-Mihaela a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, situat în str. Siretului nr.74
7 Hotărârea nr. 243 din data de 23.12.2015 pentru aprobarea vânzării către S.C. ELECTRO PRIMA S.R.L. a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sărat, în suprafaţă de 77 mp, pe care este este edificată o construcţie - str. Victoriei nr. 112
8 Hotărârea nr. 242 din data de 23.12.2015 privind acordarea scutirii majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, constând în impozit pe clădiri şi impozit pe teren, datorate de către persoanele fizice aflate în dificultate R. Sărat
9 Hotărârea nr. 241 din data de 23.12.2015 pentru stabilirea unor măsuri administrative de circulatie privind circulaţia rutieră şi pietonală în perimetrul Pieţei Centrale şi pe unele sectoare de străzi din Municipiul Rm. Sarat
10 Hotărârea nr. 240 din data de 23.12.2015 privind repartizarea unor sume din bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2015 pentru acordarea sprijinului financiar unor unităţi de cult din Municipiul Rm. Sărat
11 Hotărârea nr. 239 din data de 23.12.2015 privind alocarea din bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pe anul 2015 a sumei de 34.000 lei necesară pentru organizarea Sarbatorilor de iarnă
12 Hotărârea nr. 238 din data de 23.12.2015 privind alocarea din bug. local pe anul 2015 a sumei de 22.500 lei necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 250 de persoane aflate în nevoie socială din Rm. Sarat cu ocazia Sărbătorilor
13 Hotărârea nr. 237 din data de 23.12.2015 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
14 Hotărârea nr. 236 din data de 23.12.2015 privind acordarea unor recompense materiale pentru veteranii de război din Municipiul Rm. Sărat, judeţul Buzău
15 Hotărârea nr. 235 din data de 23.12.2015 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2015, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani în data de 21.12.2015, doamnei UMANIŢĂ ANASTASIA
16 Hotărârea nr. 234 din data de 23.12.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sarat pe anul 2015
17 Hotărârea nr. 233 din data de 23.12.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - subvenţii şi venituri proprii al Administraţiei Domeniului Public Rm. Sărat pe anul 2015
18 Hotărârea nr. 232 din data de 23.12.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2015
19 Hotărârea nr. 231 din data de 23.12.2015 privind aprobarea utilizării sumei de 248.000 lei din excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm. Sărat înregistrat la finele anului 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare
20 Hotărârea nr. 230 din data de 23.12.2015 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a sumei de 207.132 lei, rămasă neutilizată, din cadrul contractului de credit încheiat de către U.A.T. Municipiul Rm. Sărat cu EXIMBANK în valoare de 3.900.000 lei
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 13