HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
81 Hotărârea nr. 81 din data de 31.03.2014 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul tinerilor
82 Hotărârea nr. 82 din data de 31.03.2014 privind aprobarea amplasării unor indicatoare rutiere cu semnificaţia "OPRIREA INTERZISĂ" în Municipiul Rm. Sărat, Aleea Daliilor, Cartier Piaţa Halelor
83 Hotărârea nr. 83 din data de 29.04.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, pentru perioada 2014-2020
84 Hotărârea nr. 84 din data de 29.04.2014 prin care se ia act de încetarea mandatului de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă S.A. Buzău al domnului consilier local HORJEA VIOREL
85 Hotărârea nr. 85 din data de 29.04.2014 privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2013 (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative) S.C. T.U.C. S.A. Rm. Sărat
86 Hotărârea nr. 86 din data de 29.04.2014 privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile ce se vor aloca din fondurile bugetului local al Municipiului Rm.Sărat pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2014
87 Hotărârea nr. 87 din data de 29.04.2014 privind alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 14.000 lei necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 200 de persoane aflate în nevoie socială din municipiul Rm. Sărat
88 Hotărârea nr. 88 din data de 29.04.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Rm. Sărat
89 Hotărârea nr. 89 din data de 29.04.2014 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul tinerilor
90 Hotărârea nr. 90 din data de 29.04.2014 privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe proprietate personală pentru tineri în condiţiile Legii 15/2003
91 Hotărârea nr. 91 din data de 29.04.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinte sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Rm. Sărat
92 Hotărârea nr. 92 din data de 29.04.2014 privind repartizarea, în vederea închiderii, a unor locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Rm. Sărat
93 Hotărârea nr. 93 din data de 29.04.2014 privind încetarea contractului de închiriere nr.634/01.06.2009 având ca obiect imobilul - apartament cu statut de locuinţă de serviciu, situat în Municipiul Rm. Sărat, strada N. Bălcescu, bloc 6A, ap.6, jud. Buzău
94 Hotărârea nr. 94 din data de 29.04.2014 privind aprobarea taxelor de păşunat pentru anul 2014 pentru păşunea aflată în proprietatea privată a Municipiului Rm. Sărat
95 Hotărârea nr. 95 din data de 29.04.2014 privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie in Municipiul Rm. Sărat în perimetrul cuprins de străzile: Constantin Brâncoveanu, Toamnei, Primăverii, Pieţei, Tudor Vladimirescu, Victoriei, Mărgăritarul
96 Hotărârea nr. 96 din data de 05.05.2014 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea şi dotarea clădirilor Liceului Tehnologic "Victor Frunză" Rm.Sărat în vederea transformării în Şcoală de arte şi meserii", a cheltuielilor legate de proiect
97 Hotărârea nr. 97 din data de 05.05.2014 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Rm.Sărat", a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat între UAT Mun. R Sarat si Liceul Tehn
98 Hotărârea nr. 98 din data de 29.05.2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul I al anului 2014
99 Hotărârea nr. 99 din data de 29.05.2014 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2014
100 Hotărârea nr. 100 din data de 29.05.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural "Florica Cristoforeanu" Râmnicu Sărat pentru anul 2014
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 5 din 11