HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
61 Hotărârea nr. 61 din data de 27.02.2014 privind completarea HCL nr.201/29.11.2012 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere pe raza R Sarat
62 Hotărârea nr. 62 din data de 27.02.2014 privind completarea şi modificarea HCL nr.218/31.10.2013 privind stabilirea traseelor privind transportul public de călători prin curse regulate, judeţean şi interjudeţean, în Municipiul Rm. Sărat
63 Hotărârea nr. 63 din data de 27.02.2014 privind înfiinţarea unei staţii intermediare de tranzit pentru transportul public de persoane în Rm.Sărat, strada Mihail Kogălniceanu - în faţa restaurantului Turist
64 Hotărârea nr. 64 din data de 27.02.2014 privind aprobarea vânzării prin licitatie publica cu ofertă închisă a unui teren in suprafata de 808 mp, proprietate privata a municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm. Sărat, strada C.I.Parhon nr.16 bis
65 Hotărârea nr. 65 din data de 31.03.2014 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat post mortem domnului doctor ILIE PAVEL
66 Hotărârea nr. 66 din data de 31.03.2014 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare" al Municipiului Râmnicu Sărat post mortem domnului TUDOR IONEL-IULIAN
67 Hotărârea nr. 67 din data de 31.03.2014 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Râmnicu Sărat privind situaţia gestionării bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm. Sărat pe anul 2013
68 Hotărârea nr. 68 din data de 31.03.2014 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Rm. Sărat pentru anul 2014
69 Hotărârea nr. 69 din data de 31.03.2014 privind modificarea statului de funcţii pentru anul 2014 al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat
70 Hotărârea nr. 70 din data de 31.03.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C "PAZĂ ŞI PROTECŢIE FORSE" S.R.L Râmnicu Sărat pe anul 2014
71 Hotărârea nr. 71 din data de 31.03.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. "Pază şi Protecţie Forse" S.R.L Râmnicu Sărat pentru anul 2014
72 Hotărârea nr. 72 din data de 31.03.2014 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Muzeul Municipal Rm. Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013
73 Hotărârea nr. 73 din data de 31.03.2014 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Centrul Cultural Municipal "Florica Cristoforeanu" Rm. Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013
74 Hotărârea nr. 74 din data de 31.03.2014 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managementului la Biblioteca Municipală Rm. Sărat pentru activitatea desfăşurată în anul 2013
75 Hotărârea nr. 75 din data de 31.03.2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
76 Hotărârea nr. 76 din data de 31.03.2014 privind contractarea unei finantari rambursabile interne în sumă de 3.900.000 lei, pe termen de 7 de ani, pentru realizarea de investitii publice de interes local
77 Hotărârea nr. 77 din data de 31.03.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
78 Hotărârea nr. 78 din data de 31.03.2014 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvenţă din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Rm. Sărat, în anul şcolar 2013-2014
79 Hotărârea nr. 79 din data de 31.03.2014 privind închirierea prin licitaţie publică cu ofertă închisă a unui teren în suprafaţă de 6 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Rm. Sărat, situat în strada Primăverii (lângă Casa Domnească- limitrof
80 Hotărârea nr. 80 din data de 31.03.2014 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Rm. Sărat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 4 din 11