HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
41 Hotărârea nr. 41 din data de 10.02.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2014 ale SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat
42 Hotărârea nr. 42 din data de 10.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru unităţile de învaţământ preuniversitar de stat din Municipiul Râmnicu Sărat pe anul 2014
43 Hotărârea nr. 43 din data de 10.02.2014 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de către Instituţia de Interes publică "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat începând cu data de 01.02.2014
44 Hotărârea nr. 44 din data de 27.02.2014 privind aprobarea conturilor de executie ale bugetului local al Municipiului Rm. Sărat, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local, bugetelor institutiilor publice pe anul 2013
45 Hotărârea nr. 45 din data de 27.02.2014 privind aprobarea situaţiei plăţilor restante înregistrate de Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Rm. Sărat la data de 31.12.2013
46 Hotărârea nr. 46 din data de 27.02.2014 privind înfiinţarea comisiilor de evaluare anuală a managementului şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului local
47 Hotărârea nr. 47 din data de 27.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Rm. Sărat pe anul 2014
48 Hotărârea nr. 48 din data de 27.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administraţiei Domeniului Public Rm. Sărat pe anul 2014
49 Hotărârea nr. 49 din data de 27.02.2014 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2014 ale Administratiei Domeniului Public Rm. Sarat
50 Hotărârea nr. 50 din data de 27.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ACVATERM SA Rm. Sarat pe anul 2014
51 Hotărârea nr. 51 din data de 27.02.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2014 ale S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat
52 Hotărârea nr. 52 din data de 27.02.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
53 Hotărârea nr. 53 din data de 27.02.2014 privind aprobarea înfiinţării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Rm. Sărat, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
54 Hotărârea nr. 54 din data de 27.02.2014 privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea spitalicească" a unui spaţiu în suprafaţă construită de 52 mp, parte din spaţiul identificat din corpul C16
55 Hotărârea nr. 55 din data de 27.02.2014 privind completarea art.1 din HCL nr.105/31.05.2012 privind aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei în Municipiul Rm. Sărat şi a Regulamentului de funcţionare modif. prin HCL nr.154/18.07.2013
56 Hotărârea nr. 56 din data de 27.02.2014 privind primirea comunei Costeşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
57 Hotărârea nr. 57 din data de 27.02.2014 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren aflat in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sarat transmis în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijin acordat tinerilor
58 Hotărârea nr. 58 din data de 27.02.2014 privind incetarea contractului de inchiriere nr.568/01.11.2008 având ca obiect imobilul - apartament situat in Municipiul Rm. Sărat, strada Industriei nr.4, bloc ANL, ap.14, judeţul Buzău
59 Hotărârea nr. 59 din data de 27.02.2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Municipiului Rm. Sărat, a Instituţiei Primarului -Municipiul Rm. Sărat şi a Consiliului Local al Municipiul
60 Hotărârea nr. 60 din data de 27.02.2014 privind aprobarea vânzării către Oghişteanu Liliana a terenului în suprafaţă de 300 mp aferent unui imobil proprietate privată, concesionat în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, A Saligny p 416
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 3 din 11