HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
181 Hotărârea nr. 181 din data de 27.11.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Rm. Sărat
182 Hotărârea nr. 182 din data de 27.11.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
183 Hotărârea nr. 183 din data de 27.11.2014 privind aprobarea criteriilor şi punctajului pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din imobilele retrocedate în natură foştilor proprietari
184 Hotărârea nr. 184 din data de 27.11.2014 privind aprobarea de către Consiliul local al Mun. R. Sărat în calitate de acţionar al S.C ACVATERM S.A Rm. Sărat a transmiterii fără plată a doua electropompe GRUNDFOS NB 50-125-127 de la SC ACVATERM catre ADP
185 Hotărârea nr. 185 din data de 27.11.2014 privind aprobarea de către Consiliul local al Mun. Rm.Sărat în calitate de acţionar al S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat a transmiterii fără plată a unei autocisterne cu numărul de înmatric. BZ-01-XMZ de la ADP la ACVATERM
186 Hotărârea nr. 186 din data de 27.11.2014 privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Mun. R.Sărat, în incinta Liceului Economic "Elina Matei Basarab" catre SC Electrica SA
187 Hotărârea nr. 187 din data de 27.11.2014 privind darea în administrare către Administraţia Domeniului Public Rm.Sărat a parcului aferent obiectivului de investiţii ce Lucrări de arhitectură peisagistică- Înfiinţare parc în Cartierul Bariera Focşani
188 Hotărârea nr. 188 din data de 27.11.2014 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizată locatarilor blocurilor ANL situate în Rm.Sărat, strada Industriei nr.2-4 şi chiriaşilor caselor sociale situate în Rm.Sărat, strada Mircea
189 Hotărârea nr. 189 din data de 27.11.2014 privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanţă între S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat şi Administraţia Domeniului Public Rm.Sărat având ca obiect contravaloarea energiei termice şi a utilităţilor furniza
190 Hotărârea nr. 190 din data de 27.11.2014 privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul U.A.T Municipiul Rm.Sărat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sărat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intecomunitară "Buzău 2008"
191 Hotărârea nr. 191 din data de 12.12.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
192 Hotărârea nr 192 din data de 12.12.2014 privind alocarea din bugetul local pe anul 2014 a sumei de 22.500 lei necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un număr de 250 de persoane aflate în nevoie soc. din Mun Rm.Sărat cu ocazia Sărbătorilor
193 Hotărârea nr. 193 din data de 16.12.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Rm. Sărat pe anul 2014
194 Hotărârea nr. 194 din data de 22.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 în Municipiul Râmnicu Sărat
195 Hotărârea nr. 195 din data de 22.12.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
196 Hotărârea nr. 196 din data de 22.12.2014 privind aprobarea modificării statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru anul 2014
197 Hotărârea nr. 197 din data de 22.12.2014 privind alocarea din bugetul local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014 a sumei de 30.000 lei necesară pentru organizarea Sărbatorilor de iarnă
198 Hotărârea nr. 198 din data de 22.12.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
199 Hotărârea nr. 199 din data de 22.12.2014 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu in sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 04.12.2014, doamnei RÂMNICEANU FILOFTEIA
200 Hotărârea nr. 200 din data de 22.12.2014 privind aprobarea contractării unui credit în sumă de 50.000 lei, pe o perioadă de 5 ani, de către SC TUC SA Râmnicu Sărat, de la CEC BANK S.A, în vederea acoperirii unor datorii la bugetul de stat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 10 din 11