HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
161 Hotărârea nr. 161 din data de 28.10.2014 privind numirea pentru anul şcolar 2014-2015 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat ca membri ai Consiliilor de administraţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar din Rm. Sărat
162 Hotărârea nr.162 din data de 28.10.2014 privind numirea pentru anul şcolar 2014-2015 a reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Rm. Sărat ca membri ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar
163 Hotărârea nr. 163 din data de 28.10.2014 privind primirea comunei Gura Teghii în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
164 Hotărârea nr. 164 din data de 28.10.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Consolidare construcţie existentă+extindere construcţie existentă+reparaţii acoperiş" la str. Muncii nr.18
165 Hotărârea nr. 165 din data de 28.10.2014 privind modificarea şi completarea HCL nr.138/28.08.2014 privind aprobarea restricţionării circulaţiei în zona Primăriei Municipiului Rm. Sărat-sectorul de drum cuprins între străzile Tudor Vladimirescu şi P. Ferd
166 Hotărârea nr. 166 din data de 27.11.2014 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul III al anului 2014
167 Hotărârea nr. 167 din data de 27.11.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
168 Hotărârea nr. 168 din data de 27.11.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2014
169 Hotărârea nr. 169 din data de 27.11.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, pentru anul 2014
170 Hotărârea nr. 170 din data de 27.11.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Municipiului Râmnicu Sărat, pentru anul 2014
171 Hotărârea nr. 171 din data de 27.11.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Domeniului Public Râmnicu Sărat pentru anul 2014
172 Hotărârea nr. 172 din data de 27.11.2014 privind darea in administrare Clubului Sportiv Municipal Rm. Sărat a imobilului (clădire şi teren), imobil aflat in proprietatea privată a Municipiului Rm. Sărat, situat in Municipiul Rm. Sărat, Cartier Centru
173 Hotărârea nr. 173 din data de 27.11.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat pentru anul 2014
174 Hotărârea nr. 174 din data de 27.11.2014 privind aprobarea Planului de ocuparea funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sărat şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Rm. Sărat pentru 2015
175 Hotărârea nr. 175 din data de 27.11.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2015
176 Hotărârea nr. 176 din data de 27.11.2014 privind aprobarea atribuirii unor denumiri de străzi în Municipiul Rm. Sarat, judeţul Buzău
177 Hotărârea nr. 177 din data de 27.11.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
178 Hotărârea nr. 178 din data de 27.11.2014 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Rm. Sărat, transmis unei persoane care face parte din categoriile defavorizate din mun. Rm. Sărat
179 Hotărârea nr. 179 din data de 27.11.2014 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul tinerilor
180 Hotărârea nr. 180 din data de 27.11.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Rm. Sărat
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 9 din 11