HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
141 Hotărârea nr. 141 din data de 28.08.2014 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Râmnicu Sărat
142 Hotărârea nr. 142 din data de 29.08.2014 privind aprobarea proiectului "Îngrijirea, educarea şi asistarea socială a copiilor de la 0-3 ani şi a copiilor de la 0-7 ani cu dizabilităţi, prin înfiinţarea unui centru de zi, precum şi conştientizarea problema
143 Hotărârea nr. 143 din data de 11.09.2014 privind modificarea HCL nr.96/05.05.2014 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea şi dotarea clădirilor Liceului Tehnologic "Victor Frunză" Rm. Sărat în vederea transformării în Şcoală de arte şi meserii"
144 Hotărârea nr 144 din data de 11.09.2014 privind modificarea HCL nr.97/05.05.2014 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea Liceului Tehnologic Economic "Elina Matei Basarab" Rm. Sărat", a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de partene
145 Hotărârea nr. 145 din data de 30.09.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
146 Hotărârea nr. 146 din data de 30.09.2014 privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale în scopul necesităţii armonizării unor prevederi contractuale
147 Hotărârea nr. 147 din data de 30.09.2014 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
148 Hotărârea nr. 148 din data de 30.09.2014 privind aprobarea fondului de premiere a cuplurilor din Municipiul Râmnicu Sărat care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2014
149 Hotărârea nr. 149 din data de 30.09.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
150 Hotărârea nr. 150 din data de 30.09.2014 privind aprobarea contractului privind folosirea sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat
151 Hotărârea nr. 151 din data de 30.09.2014 privind darea în administrare a bunurilor imobile(construcţii şi terenuri), aparţinând domeniului public de interes local, către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din R. Sărat
152 Hotărârea nr. 152 din data de 30.09.2014 privind stabilirea cotei-părţi ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile încasate din închirierea şi concesionarea bunurilor proprietate publică la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale
153 Hotărârea nr. 153 din data de 30.09.2014 privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor
154 Hotărârea nr. 154 din data de 30.09.2014 privind aprobarea administrării blocurilor de locuinţe ANL situate în Rm.Sărat, strada Industriei nr.2-4 şi a caselor sociale situate în Rm. Sărat, strada Mircea cel Bătrân (parcela 364-nr.1, parcela 412-nr.2
155 Hotărârea nr. 155 din data de 30.09.2014 privind aprobarea încetării înainte de termen a unor contracte de închiriere pentru terenuri care fac parte din domeniul public al Municipiului Rm. Sărat, pe care sunt amplasate construcţii provizorii-chioşcuri com
156 Hotărârea nr. 156 din data de 30.09.2014 pentru aprobarea vânzării unei locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Rm. Sărat către actualul chiriaş
157 Hotărârea nr. 157 din data de 28.10.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
158 Hotărârea nr. 158 din data de 28.10.2014 privind atribuirea denumirii "Corneliu Coposu"- Bibliotecii Municipale din Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
159 Hotărârea nr. 159 din data de 28.10.2014 privind acordarea unei diplome şi a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 25.01.2014, doamnei SISEA PARASCHIVA
160 Hotărârea nr. 160 din data de 28.10.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 8 din 11