HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
121 Hotărârea nr. 121 din data de 30.06.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat a unor bunuri imobile (construcţii din structură metalică -profil cornier OL 25x25x3) aflate în administrarea ADP
122 Hotărârea nr. 122 din data de 30.06.2014 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor imobile - construcţii şi teren aferent, în care au funcţionat fostele centrale termice, aflate în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat
123 Hotărârea nr. 123 din data de 31.07.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pentru anul 2014
124 Hotărârea nr. 124 din data de 31.07.2014 privind aprobarea modificării organigramei si a statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Râmnicu Sărat pentru anul 2014
125 Hotărârea nr. 125 din data de 31.07.2014 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
126 Hotărârea nr. 126 din data de 31.07.2014 privind alocarea din bugetul local al Municipiului Rm.Sărat a sumei de 25.000 lei pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Sărat a manifestărilor religios-culturale dedicate Sfinţilor Martiri Brâncoveni târnosirea
127 Hotărârea nr. 127 din data de 31.07.2014 privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuinte construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
128 Hotărârea nr. 128 din data de 31.07.2014 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014
129 Hotărârea nr. 129 din data de 28.08.2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul II al anului 2014
130 Hotărârea nr. 130 din data de 28.08.2014 privind aprobarea participării Municipiului Rm. Sărat la co-finanţarea proiectului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul apa şi apa uzată
131 Hotărârea nr. 131 din data de 28.08.2014 privind acordarea sumei de 1.500 lei din bugetul local pe anul 2014, sportivului SAVASTRE ŞTEFAN ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea sportivă
132 Hotărârea nr. 132 din data de 28.08.2014 privind repartizarea sumelor prevăzute în bugetul local al Municipiului Rm. Sărat pentru acordarea sprijinului financiar unor unităţi de cult din Municipiul Rm. Sărat
133 Hotărârea nr. 133 din data de 28.08.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
134 Hotărârea nr. 134 din data de 28.08.2014 privind modificarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat pentru anul 2014
135 Hotărârea nr. 135 din data de 28.08.2014 privind desemnarea de noi membri în Comisia de cenzori la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat
136 Hotărârea nr. 136 din data de 28.08.2014 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului R. Sărat în comisia de examinare şi a unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului R. Sărat în comisia oc. funcţie şef secţ spital
137 Hotărârea nr. 137 din data de 28.08.2014 privind aprobarea amenajării a 9 locuri de parcare cu plată şi montarea unui aparat de taxare în Municipiul Rm. Sărat, strada Toamnei (în zona fostei staţii de autobuz)
138 Hotărârea nr. 138 din data de 28.08.2014 privind aprobarea restricţionării circulaţiei în zona Primăriei Municipiului Rm. Sărat - sectorul de drum cuprins între străzile Tudor Vladimirescu şi Principele Ferdinand (inelul de circulaţie perimetral clădirii)
139 Hotărârea nr. 139 din data de 28.08.2014 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Rm. Sărat, transmis unei persoane care face parte din categoriile defavorizate din mun. R.Sărat
140 Hotărârea nr. 140 din data de 28.08.2014 privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate si modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 7 din 11