HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2014.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
101 Hotărârea nr. 101 din data de 29.05.2014 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii din cadrul Instituţiei de Interes Public "Pieţe, târguri şi Oboare" Râmnicu Sărat pentru anul 2014
102 Hotărârea nr. 102 din data de 29.05.2014 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat pentru anul 2014
103 Hotărârea nr. 103 din data de 29.05.2014 privind aprobarea încheierii unui contract de acces şi utilizare a zonei drumurilor aflate în administrarea Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat de către S.C APOLLO ENERGY S.R.L - parc fotovoltaic
104 Hotărârea nr. 104 din data de 29.05.2014 privind propunerea de aprobare a listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor pentru acordarea de teren categoriilor defavorizate şi modalitatea de atribuire a unor loturi de teren persoanelor
105 Hotărârea nr. 105 din data de 29.05.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
106 Hotărârea nr. 106 din data de 29.05.2014 privind aprobarea amplasării unui indicator rutier cu semnificaţia "OPRIREA INTERZISĂ" pe strada Principele Ferdinand din Municipiul Râmnicu Sărat
107 Hotărârea nr. 107 din data de 29.05.2014 pentru aprobarea vanzării către Drăgulin Dănuţ a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conf. cu prevederile Legii nr.15/2003
108 Hotărârea nr. 108 din data de 29.05.2014 pentru aprobarea vanzării către Costache Ioan a terenului proprietate privata a municipiului Rm. Sarat, atribuit in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei in conf. cu prevederile Legii nr.15/2003
109 Hotărârea nr. 109 din data de 29.05.2014 privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje)- sursa Oreavu şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Rm.Sărat
110 Hotărârea nr. 110 din data de 29.05.2014 privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever ale captărilor de apă potabilă (foraje)- sursa Crîngul Ursului şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Mun. Rm. Sarat
111 Hotărârea nr. 111 din data de 29.05.2014 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat
112 Hotărârea nr. 112 din data de 30.06.2014 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat, prin demisie, al domnului Toader Gică înainte de expirarea duratei normale a acestuia
113 Hotărârea nr. 113 din data de 30.06.2014 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat al domnului NEGOIŢĂ MARIUS
114 Hotărârea nr. 114 din data de 30.06.2014 privind modificarea statului de funcţii al Primăriei Municipiului Rm. Sărat pentru anul 2014
115 Hotărârea nr. 115 din data de 30.06.2014 privind desemnarea de noi membri în Consiliul de Administraţie la Spitalul Municipal Rm. Sărat
116 Hotărârea nr. 116 din data de 30.06.2014 privind acordarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pe anul 2014, domnişoarei PURCARU ANDREEA ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea sportivă la nivel naţional şi internaţional
117 Hotărârea nr. 117 din data de 30.06.2014 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
118 Hotărârea nr. 118 din data de 30.06.2014 privind propunerea de reducere a redevenţei datorate de către S.C ACVATERM S.A Rm.Sărat în conformitate cu prevederile contractului pentru delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii activităţii de administrare
119 Hotărârea nr. 119 din data de 30.06.2014 privind primirea comunei Amaru în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
120 Hotărârea nr. 120 din data de 30.06.2014 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm. Sarat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul tinerilor
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 6 din 11