HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PE ANI
2013.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
201 Hotărârea nr. 201 din data de 30.09.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Râmnicu Sărat
202 Hotărârea nr. 202 din data de 17.10.2013 privind aprobarea Proiectului Tehnic revizuit aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare/ modernizare străzi orăşeneşti şi reabilitare reţele de apă în zona de intervenţie urbană a Municipiului Râmnicu Sărat"
203 Hotărârea nr. 203 din data de 31.10.2013 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate
204 Hotărârea nr. 204 din data de 31.10.2013 privind rectificarea bugetara locala prin suplimentarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2013
205 Hotărârea nr. 205 din data de 31.10.2013 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, şi a listei de priorităţi
206 Hotărârea nr. 206 din data de 31.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Sărat şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Râmnicu Sărat 2014
207 Hotărârea nr. 207 din data de 31.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2014
208 Hotărârea nr. 208 din data de 31.10.2013 privind aprobarea înaintării catre Ministerul Sănătăţii, in vederea obţinerii avizului conform, a propunerilor managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
209 Hotărârea nr. 209 din data de 31.10.2013 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
210 Hotărârea nr. 210 din data de 31.10.2013 privind atribuirea denumirilor unor alei şi intrări aferente cartierelor de blocuri pentru locuit din municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
211 Hotărârea nr. 211 din data de 31.10.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat a imobilului - teren în suprafaţă de 612 mp, situat în Municipiul Rm.Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr.2B, judeţul Buzău
212 Hotărârea nr. 212 din data de 31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
213 Hotărârea nr. 213 din data de 31.10.2013 pentru aprobarea vânzării către S.C Dr.Zamf Expert Consult S.R.L a terenului proprietate privată a Municipiului Rm. Sărat, concesionat în vederea construirii unui spaţiu de învăţământ, situat în Municipiul Rm.Sărat
214 Hotărârea nr. 214 din data de 31.10.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Municipiul Rm.Sărat, Cartier Centru, strada Principele Ferdinand, reprezentând imobil "Centrala Termică 01"în imobil cu destinaţia sală pentru pregătirea fizică
215 Hotărârea nr. 215 din data de 31.10.2013 privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr.15/11.07.2013 prin suplimentarea suprafetei de teren concesionata de la 300 mp la 312 mp
216 Hotărârea nr. 216 din data de 31.10.2013 privind primirea comunelor Balta Albă - jud. Buzău, Bordeşti - jud. Vrancea, Ciorăşti - jud. Vrancea şi Obrejiţa - jud. Vrancea în calitate de membri asociaţi la A.T.R.A.S. Rm. Sărat
217 Hotărârea nr. 217 din data de 31.10.2013 privind primirea comunei Săruleşti în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului acesteia
218 Hotărârea nr. 218 din data de 31.10.2013 privind stabilirea traseelor privind transportul public de călători prin curse regulate, judeţean şi interjudeţean, în Municipiul Rm. Sărat
219 Hotărârea nr. 219 din data de 08.11.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea "Construire parc fotovoltaic", situată in extravilanul Municipiului Rm. Sărat, tarlaua 26, parc. 8,9,10, 11
220 Hotărârea nr. 220 din data de 08.11.2013 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2013
 
<< Început < Anterior 11 12 13 14 Următor > Sfârşit >>
Pagina 11 din 14