Hotărârile Consiliului Local pe anul 2012
2012.jpg
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Hotărârea nr. 216 din data de 27.12.2012 pentru aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 82 mp aferent unui imobil proprietate privată, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Principele Ferdinand nr.17, domnului Badea Vasile Dumitru
2 Hotărârea nr. 215 din data de 27.12.2012 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
3 Hotărârea nr. 214 din data de 27.12.2012 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat
4 Hotărârea nr. 213 din data de 27.12.2012 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizată locatarilor blocurilor ANL situate în Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2-4 şi chiriaşilor caselor sociale situate în Râmnicu Sărat
5 Hotărârea nr. 212 din data de 27.12.2012 privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate de persoane fizice (scutirea de accesorii)
6 Hotărârea nr. 211 din data de 27.12.2012 privind aprobarea facilităţilor fiscale ce se acordă în anul 2012, S.C PARTENOPE FRUTTA S.R.L, în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi locuri de
7 Hotărârea nr. 210 din data de 27.12.2012 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Râmnicu Sărat
8 Hotărârea nr. 209 din data de 27.12.2012 privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat ca membrii ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate j
9 Hotărârea nr. 208 din data de 17.12.2012 privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Rm.Sărat pe anul2012 prin transferul unor sume între capitolele bugetare
10 Hotărârea nr. 207 din data de 29.11.2012 privind delimitarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever a captării de apă potabilă (foraj) - sursa Voetin şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Râmnicu Sărat
11 Hotărârea nr. 206 din data de 29.11.2012 privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat
12 Hotărârea nr. 205 din data de 29.11.2012 privind modificarea Art. 3 din Regulamentul de funcţionare a comisiei de selectare a cererilor depuse pentru acordare de teren categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Râmnicu Sărat aprobat prin HCL 177
13 Hotărârea nr. 204 din data de 29.11.2012 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unui teren în suprafaţă de 300 mp aflatat in proprietatea privata a Municipiului Râmnicu Sărat transmis în folosinţă gratuită domnului Stoican Valentin
14 Hotărârea nr. 203 din data de 29.11.2012 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 7,2 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Piaţa Centrală (în vecinătatea Casei Domneşti - zona comercializ
15 Hotărârea nr. 202 din data de 29.11.2012 privind amplasarea unor indicatoare de informare cu semnificaţia ,,ATENŢIE SPITAL" însoţite de panouri adiţionale de orientare şi distanţă pe raza administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Sărat
16 Hotărârea nr. 201 din data de 29.11.2012 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat
17 Hotărârea nr. 200 din data de 29.11.2012 privind modificarea statului de functii pentru anul 2012 al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
18 Hotărârea nr. 199 din data de 29.11.2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat în comisia de examinare pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie chirurgie la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
19 Hotărârea nr. 198 din data de 29.11.2012 privind avizarea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie chirurgie la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
20 Hotărârea nr. 197 din data de 29.11.2012 privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2012
 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 11