Imprimare Email
Anunțuri

 

 

 
09.07.2018 - Anunţ privind organizarea recrutării şi selecţiei membrilor consiliului de administraţie ai Societăţii Comerciale Acvaterm S.A. Râmnicu SăratVezi AnunţVezi Planul de Selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Comercială Acvaterm S.A., întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - Componenta Initială - Vezi Planul de Selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Comercială Acvaterm S.A., întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.-ul 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice – Componenta integrală03.07.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - programat - Vezi Anunț03.07.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - neprogramat - Vezi Anunț29.06.2018 - Informare - S.C. Vulcani Ral Tranzit S.R.L. - intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Siret, Aviz de Gospodărire a Apelor - "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul RUBLA, curs de apa - râul Râmnicu Sărat, in vederea decolmatarii albiei minore" - Vezi Informare29.06.2018 - S.C. ACVATERM S.A. cu sediul in municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzău, anunta ca a depus la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU documentatia tehnica necesara autorizarii din punct de vedere al protectiei mediului - Vezi Anunț29.06.2018 - Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de materiale lemnoase provenite din confiscări - Direcția Silvică Buzău - Vezi Anunț și lista loturilor29.06.2018 - Anunț întrerupere furnizare apă potabila - S.C. Compania de Apă Buzău S.A. - în data de 02.07.2018 - Vezi Anunț28.06.2018 - Anunț angajare - S.C. Buildfair Development S.R.L.Vezi Anunț26.06.2018 - Anunț angajare - S.C. Electromontaj S.A. - Vezi Anunț26.06.2018 - Informare - Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău - vă comunicăm faptul că pentru comercializarea suinelor din exploatatii nonprofesionale în târguri sunt necesare respectarea prevederilor din "Ordinul 20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate În exploatațiile de suine" CAPITOLUL lll: Înregistrarea sanitar-veterinarii a exploatațiilor nonprofesionale care desfășoară activități comerciale - Vezi Informare18.06.2018 - Informare A.P.I.A. - MĂSURA 8 - INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA ZONELOR ÎMPĂDURITE ŞI ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA VIABILITĂŢII PĂDURILOR - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - SPRIJIN PENTRU PRlMA ÎMPĂDURIRE SI CREAREA DE SUPRAFETE ÎMPĂDURITE - VEZI INFORMAREREGULAMENT - privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, in Muncipiul Râmnicu Sărat - completare la H.C.L. Rm. Sărat, nr. 67/17.04.2018 - Vezi Regulament14.06.2018 - Informare Direcția pentru Agricultură Județeană Buzău - precizari privind ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii - Vezi precizăriPROGRAMUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT PENTRU ANUL 2018 - Vezi Program08.06.2018 - Informare demarare Proiect ANCRIT - "Antreprenoriat şi creativitate în ţara ta", finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 - Vezi Informare trimisă de Consiliul Județean Buzău23.05.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț23.05.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț14.05.2018 - AJOFM Galați anunță organizarea unui curs gratuit de competențe antreprenoriale în cadrul proiectului dedicat românilor din diaspora: "ANTREPRENORIAT ȘI CREATIVITATE ÎN ȚARA TA" - ANCRIT - Vezi Anunț03.05.2018 - Referat privind unele măsuri administrative de circulaţie în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi ReferatDispoziție - privind recuperarea de catre functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm. Sarat si din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Rm. Sarat a zilei de 30 aprilie 2018 stabilita ca zi libera, in ziua de 5 mai 2018 - Vezi Dispoziție27.04.2018 - Anunț - Primăria Municipiului Râmnicu Sărat, cu sediul în Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod fiscal 2406871, telefon 0238561946, fax 0238561947, organizează în data de 30.05.2018, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următorului imobil:

   -  Imobil - construcţie în suprafaţă de 101 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1367 mp - situat în Municipiul Râmnicu Sărat, str. C.l. Parhon, nr. 14 B, judeţul Buzău - Vezi Anunț25.04.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț25.04.2018 - Anunț Public - MUNICIPIUL RM. SĂRAT, titular al proiectului: ''Creşterea mobilităţii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES'', propus a fi amplasat în municipiul Rm. Sărat, anunță depunerea Proiectului deciziei de încadrare. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultare la sediul APM Buzău din Buzău . str. Democraţiei, nr. 11 , în zilele de luni vineri, între orele 8-16 - Vezi Anunț24.04.2018 - S.D.E.E. MUNTENIA NORD - S.D.E.E. BUZAU, titular al proiectului: "Modernizare - INT+MGS consumatori casnici PTZ0071 C. Brancoveanu" anunta prin SWISO ELECTRIC SRL publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau - Vezi Anunț23.04.2018 - Anunț public - MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Creşterea mobilităţii urbane prin investiţii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES", propus a fi amplasat în municipiul Rm. Sărat  - Vezi anunț11.04.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț10.04.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț  Referat privind unele măsuri administrative de circulație în Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi referat03.04.2018 - Anunț de vânzare prin licitație active construcții - ROMSILVA - Direcția Silvică Buzău - Vezi Anunț29.03.2018 - Anunț public - Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu de către S.C. Compania de Apă Buzău - Vezi Anunț29.03.2018 - Anunț public - Depunere documentație mediu S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. - Vezi Anunț26.03.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț26.03.2018 - Anunț Public - S.C. Nicol Emil Stef Cons S.R.L. - anunță că a depus la A.P.M. Buzău documentația tehnică necesară autorizării din punct de vedere al protecției mediului - Vezi Anunț19.03.2018 - Comunicat de presă - prin prezenta invitam cetatenii Municipiului Rm. Sarat sa participe la activitatile stiintifice si cultural-artistice din cadrul Simpozionului "Ramnicenii si Unirea cu Basarabia - Primul Centenar", organizat de Primaria Municipiului Rm. Sarat, Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu", Muzeul Municipal Rm. Sarat si Biblioteca Municipala Rm. Sarat, in parteneriat cu Liga Culturala pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, ce se va desfasura in perioada 22-23 martie 2018 - Vezi Comunicat de presă
08.03.2018 - Anunț public - Spătaru Viorica - Ionel Viorel - depunere documentație mediu - Vezi Anunț
28.02.2018 - Anunț public - SC MERIDIAN AGROIND SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "intrarea in legalitate pentru construire platforma betonata, rezervor carburanti suprateran, construire cladire pe fundatii din beton armat, acoperis sandwich, platforma betonata", propus a fi amplasat in : Rm. Sarat, soseaua Focsani, nr. 20 jud. Buzau - Vezi Anunț
21.02.2018 - Anunț public S.C. Elcomer Achiziții S.R.L. - depunere documentație mediu - vezi Anunț20.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț20.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț19.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț14.02.2018 - D.S.V.S.A. Buzău - Compartiment Poliția Animalelor - Informare pentru gestionarea câinilor fara stăpân - Vezi Informare14.02.2018 - Direcția Silvică Buzău - Ocolul Silvic Râmnicu Sărat - Prevenire incendii de pădure - avertizare - Vezi Avertizare12.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț12.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț12.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț12.02.2018 - Direcția Silvică Buzău - Ocolul Silvic Râmnicu Sărat - Acțiune instruire și intervenție în caz de incendiu - Vezi Anunț09.02.2018 - S.C. COMPANIA DE APA S.A. BUZAU, cu sediul in localitatea Buzau, b-dul Unirii, bl.8 FGH, tel.: 0238/402215, fax.: 0238/720766, anunta ca intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane''- Administratia Bazinala de apa BUZAU-IALOMITA, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BUZAU ,IN PERIOADA 2014-2020." - Vezi Anunț
06.02.2018 - SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT, cu sediul in Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, avand CIF 4697653, telefon/fax 0238562780, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE pentru colectarea deseurilor radiologlce: solutie fixator uzata, pelicula foto, solutie revelator - Vezi anunț
06.02.2018 - Campanie de Informare - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, va aduce la cunostinta ca la nivelul Municipiului Buzau se afla Centrul de zi pentru copiii cu dizabilitati "Dumbrava Minunata", centru aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, avand sediul pe B-dul Nicolae Balcescu nr. 40, tel. 0238/432873.

 

  Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati "Dumbrava Minunata"; Buzau este un serviciu specializat, ce ofera servicii in mod gratuit, avand misiunea de a oferi activitati de evaluare, consîliere si interventie psihologica, kinetoterapie, logopedie, terapie multisenzoriala, ludoterapie, terapii cognitiv-comportamentale, asistenta medicala si activitati educative specifice printr-o abordare multidisciplinara si integrata a copiilor cu dizabilitati cu varste cuprinse între 3 - 8 ani si a copiilor cu sindrom London Down cu varste cuprinse intre 5 - 12 ani, proveniti din familii, atat in regim centru de zi cat si in regim ambulator.

 

  Totodata, va aducem la cunostinta ca dispunem de un numar de 40 de locuri in regim centru de zi pentru copii diagnosticati cu autism/TSA, ADHD, sindrom London Down si afectiuni neuropsihomotorii, cat si un numar de 30 de locuri in regim ambulator pentru copii cu alte afectiuni simple sau complexe.

  Centrul se adreseaza si parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor prin serviciile de consiliere de specialitate, avand drept scop recuperarea/reabilitarea copiilor cu dizabilitati si reinsertia lor sociala si scolara. Vezi Anunț
05.02.2018 - Minuta dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Rm. Sărat pe anul 2018 pe Secţiuni de Funcţionare şi Dezvoltare, buget întocmit în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, a Legii finanţelor publice locale nr.273/2006, a Legii bugetului de stat nr.2/2018 precum şi a Scrisorii - cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021 - Vezi Minuta - Vezi Proces Verbal de afișare
05.02.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț
01.02.2018 - Referat privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie rutieră, pentru Municipiul Râmnicu Sărat - Vezi Referat
31.01.2018 - Anunț de vânzare - Spitalul Municipal Râmnicu Sărat cu sediul in Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr. 2, avand CIF 4697653, telefon/fax 02385621180, e-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE pentru colectarea deseurilor: fier, hartie/carton, pet-uri - Vezi Anunț
31.01.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț
30.01.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț
18.01.2018 - ANUNT DE VANZARE PRIN LICITATIE PUBLICE DESCHISA CU STRIGARE A DESEURILOR RADIOLOGICE (SOLUTIE FIXATOR UZATA, PELICULA FOTO, SOLUTIE REVELATOR) APARTINAND SPITALULUI MUNICIPAL RAMNICU SARAT - Vezi Anunț
19.01.2018 - Anunţ dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2018 pe secţiuni de funcţionare şi dezvoltare - Vezi Anunț - Vezi Proiect04.01.2018 - Anunț întrerupere furnizare apa potabilă - Compania de Apă Buzău S.A. - Vezi Anunț

 

Ultima actualizare în Luni, 09 Iulie 2018 07:57