Alegeri Euro 2019

Modelul cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 Modelul declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 

Imprimare Email

SĂNĂTATE - DATE STATISTICE

 

Paturi în spitale - sector public - număr - 482

Paturi în creşe - sector public - număr - 94

Medici - sector public - persoane - 56

din total: Medici de familie-sector public - persoane - 10

Medici - sector privat - persoane - 17

din total: Medici de familie-sector privat - persoane - 7

Stomatologi - sector public - persoane - 7

Stomatologi - sector privat - persoane - 10

Farmacişti - sector public - persoane - 1

Farmacişti - sector privat - persoane - 16

Personal mediu sanitar - sector public - persoane - 285

Personal sanitar mediu - sector privat - persoane - 76

Spitale - sector public - 1

Dispensare medicale - sector public - 1

Cabinete medicale şcolare - sector public - 10

Cabinete medicale individuale (de familie) - sector public - 10

Farmacii - sector public - 2

Ambulatorii de spital- sector public - 1

Cabinete stomatologice (individuale) - sector public - 7

Creşe - sector public - 2

Cabinete medicale de specialitate - sector privat - 9

Cabinete stomatologice - sector privat - 12

Laboratoare medicale - sector privat - 1

Laboratoare de tehnică dentară - sector privat - 8

Farmacii - sector privat - 13

Cabinete medicale de familie - sector privat - 10

Laboratoare medicale - sector public - 3