Alegeri Euro 2019

Modelul cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 Modelul declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European - Descarcă


 

Imprimare Email

 ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Unităţi de învăţământ - total - 16

Grădiniţe de copii - 4

Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - 6

Licee - 5

Şcoli de artă şi meserii - 1

Copii înscrişi în grădiniţe - 1266

Elevi înscrişi - total - 6806

Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial - 3145

Elevi înscrişi în învăţământ primar - 1498

Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial - 1647 

Elevi înscrişi în învăţământ liceal - 3252

Elevi înscrişi în învăţământul de arte şi meserii - 360

Elevi înscrişi în învăţâmânt de maiştri - 49

Personal didactic -  total - 508

Personal didactic în învăţământ preşcolar - 66

Personal didactic în învăţ. primar şi gimnazial - 230

Personal didactic în învăţământ liceal - 189

Personal didactic în învăţământ de arte şi meserii - 23

Săli de clasă şi cabinete şcolare - 210

Laboratoare şcolare - 45

Ateliere şcolare - 18 

Săli de gimnastică - total - 11

Terenuri de sport - total - 9

PC - total - 629