Imprimare Email
Proiecte de Hotărâri CL - 2021

 

 

Ședința de lucru ordinară a Consiliului Local din data de 25.11.2021 - ora 15.00 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul III al anului 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Municipal Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Muzeului Municipal « Octavian Mosescu » Rm.Sarat pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor de iarna;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

6. Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 65.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului “Proiect integrat privind executie lucrari de asfaltare in ZUM si executie lucrari de reabilitare cladire si montare panouri fotovoltaice pentru locuinte sociale”, proiect depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 9 –Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii-9.1- Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC);

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii  de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau reprezentare in fata instantelor  judecatoresti, de catre Politia Locala Rm.Sarat, in conditiile legii;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar


 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru „Extindere spatiu comercial”, pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei, bloc 23C – lot 1, parter (numar cadastral 35404), judetul Buzau;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

11. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a unui teren in suprafata de 2.879 mp, teren apartinand domeniului  public al Municipiului Rm.Sarat, pentru construirea unui locas de cult, pe durata existentei edificiului bisericesc; 

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

12. Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii  „C.N.I” -S.A, a amplasamentului obiectivului de investitii „Proiect tip -Construire cresa medie, strada Focsani nr.21, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” si asigurarea conditiilor in vederea executarii acestuia;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale de prioritati privind solutionarea cererilor in vederea atribuirii de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, pentru anul 2021;

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 303), strada Jiului nr.9, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura  unei cladiri  cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie-fundatie, ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.227/16.02.2021, catre domnul Paraschiv Valica, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Toader Marius.

- inițiator - Cîrjan Sorin Valentin - Primar

 

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:1. Raport privind petitiile adresate Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat in perioada 19.10.2021-18.11.2021